Председник УО

Видосава Ђурић, дипл. инг. технологије, рођена 1965. године у Новом Саду, запослена у Министарству трговине, туризма и телекомуникација - шеф одсека за спречавање нелојалне конкуренције Одељење Н. Сад, сектор тржишне инспекције.