Секретар

Никола Савић, дипл.правник, рођен 1970. Године у Чачку. Запослен у Инспекторату за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - инспектор рада.