A kako je sve počelo?

03/05/2017

05.11.2017.godine na Facebook grupi „Mreža inspektora Srbije“, koja je napravljena u februaru iste godine, obratio se Dragoman Paunović, jedan od administratora grupe i predložio sledeće :

„Drage kolege, vreme je da krenemo u proceduru registrovanja Mreže inspektora Srbije, tako da krajem godine budemo potpuno spremni za drugo poluvreme naše borbe za unapređenje materijalnog statusa inspektora i drugih ciljeva o kojima smo već govorili.

Kao pravno lice, Mreža će se obraćati kako Ministarstvu tako i Koordinacionoj komisiji i svim opštinama pojedinačno, kako bi se postigli naši ciljevi i sprečili eventualni pokušaji u nekim sredinama da se naše kolege stave u nepovoljniji položaj. 

Naša organizacija treba da ima:
1. Podružnice bi bile na nivou Okruga i birale bi delegate i svoje rukovodstvo na zboru svih inspektora, lokalnih i republičkih iz tog okruga.
2. Skupštinu, koju čine po 4 delegata Okruga 
3. Upravni odbor od 5 članova, koje bira Skupština.
4. Nadzorni odbor od 3 člana, koje bira Skupština
5. Predsednik, koga bira Skupština“.

Udruženje je registrovano u novembru  2017. godine.