O Udruženju

Mreža inspektora Srbije je nevladina, nestranačka, strukovna organizacija lokalnih, pokrajinskih i republičkih inspektora, čiji je cilj unapređenje kompetencija, materijalnog statusa i uslova rada, afirmacija i zaštita ugleda inspektora i njihove samostalnosti u radu, kao i postizanje pravne sigurnosti inspektora u Republici Srbiji.

Predsednik

 

Dragoman Paunović

Diplomirani politikolog–analitičar međunarodnih političkih odnosa (Fakultet političkih nauka u Beogradu), rođen 1963. godine u Čačku, zaposlen u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor grada Čačka – glavni turistički inspektor.

Predsednik UO

Vidosava Đurić

Diplomirani inženjer tehnologije, rođena 1966. godine u Sjenici, zaposlena u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija – šef odseka za sprečavanje nelojalne konkurencije, Odeljenje Novi  Sad, sektor tržišne inspekcije.

 

 

 

 
 
 
Predsednik skupštine

Suzana Gligorić

Diplomirani inženjer zaštite životne sredine, master. Rođena 1986. god. u Valjevu. Zaposlena u Opštinskoj upravi Osečina – Odeljenje za inspekcijske poslove, na poslovima komunalnog i saobraćajnog inspektora.

 

 

 

 

 

 
 
Sekretar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Savić

Diplomirani pravnik, rođen 1970. godine u Čačku. Zaposlen u Inspektoratu za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – inspektor rada.

 

 

 

 

Upravni odbor

 • Obren Šiljković , Beograd – potpredsednik UO
 • Vesna Polumirac, Beograd
 • Petar Marinović, Moravički UO
 • Milun Vranić,  Moravički UO
 • Dušan Đedović, Raški UO
 • Olivera Kikanović, Mačvanski UO
 • Tatijana Janković, Nišavski UO
 • Zoran Živković – Nišavski UO
 • Melani Stefanović, Jablanički UO
 • Vladan Bojović, Zaječarski UO
 • Dragi Bulatović, Južnobački UO
 • Vladimir Cvetković, Južnobanatski UO
 • Dejan Tatalović, Južnobački UO
 • Pero Malešević,  Sremski UO
 • Saša Milenković, Šumadijski UO
 • Dragana Karličić Marković, Šumadijski UO
 • Slađana Lijeskić, Zlatiborski UO
 • Đuro Martinović, Kolubarski UO
 • Žaklina Petrović, Pomoravski UO

Nadzorni odbor

 • Vladimir Veličković, Niš
 • Dragana Leković – Tutin
 • Aleksandar Damljanović – Beograd

Podružnice

 • Zlatiborski UO
 • Pčinjski UO
 • Nišavski UO
 • Grad Beograd
 • Pomoravski UO