Usvojen Zakon o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS

12/14/2017

Inspektorima vraćeno pravo na korektivni koeficijent do 20%.

Član 19.
Službenicima koji rade na poslovima inspekcijskog i drugog nadzora ili
kontrole rada, može se uvećati koeficijent do 20% svoje vrednosti, ako obavljaju
poslove terenskog nadzora ili kontrole u neposrednom kontaktu sa subjektima
nadzora ili kontrole, u zavisnosti od odgovornost za stanje u oblasti u kojoj se vrši
nadzor ili kontrola.

Ovde možete preuzeti dokument https:

//www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-platama-sluzbenika-i-namestenika-u-organima-autonomne-pokrajine-i-jedinice-lokalne-samouprave.pdf

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3786-17%20lat.pdf