Podzakonski akti

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
Preuzmite dokument
Uredba o dopuni uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima
Preuzmite dokument
ANALIZA STANjA KAPACITETA INSPEKCIJA SVIH LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA OBAVLjANjE POVERENIH POSLOVA
Preuzmite dokument
Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima
Preuzmite dokument
Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Preuzmite dokument
Priručnik za turističku inspekciju JLS

Ukoliko želite da preuzmete ovaj dokument morate biti prijavljeni.

Prijavite se