Dokumenta

Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Preuzmite dokument
Priručnik za turističku inspekciju JLS

Ukoliko želite da preuzmete ovaj dokument morate biti prijavljeni.

Prijavite se