Uspešan prvi sastanak u MDULS-u

09/25/2017

IZVEŠTAJ SA SASTANKA U MDULS-u

Učestvovali su:
MDULS
Ministar Branko Ružić, pomoćnik ministra Dražen Maravić i državni sekretar Zoran Kasalović.

MREŽA INSPEKTORA SRBIJE
Dragoman Paunović, Slavica Žugić, Petar Marinović.

Ministar Branko Ružić je rekao da je tema sastanka sa predstavnicima Mreže inspektora Srbije položaj i uslovi rada zaposlenih, kako bi se bolje sagledale i sprovele reforme inspekcijskih službi.
On je istakao da podaci govore da  od usvajanja Zakona o inspekcijskom nadzoru inspekcijske službe mnogo bolje funkcionišu, što daje osnove da se zaključi da su osnove sistema dobro postavljene. Ministar se složio da položaj zaposlenih u inspekcijskim službama nije na zadovoljavajućem nivou i istakao da u Vladi Srbije postoji razumevanja za položaj inspektora te da se  zahtev Mreže inspektora za korekciju koeficijenata, što bi omogućilo povećanje plata i do 20 odsto, ozbiljno  razmatra prilikom planiranja budžeta za narednu godinu.
Da prevedemo: Naš zahtev je prošao uspešno kroz MDULS i Ministarstvo finansija i ima podršku Vlade što znači da ulazi u Predlog Zakona o platama zaposlenih u organima AP i Jedinicama lokalne samouprave, i ostalo je još samo da prođe skupštinsku proceduru.

TOK DIJALOGA:
Dragoman Paunović:
Na početku akcije Mreže inspektora na poboljšanju statusa inspektora malo ko je verovao da će ona uroditi plodom, pre svega zato što postoji jedan negativni stereotip da je ministarstvo jedna zatvorena organizacija koja donosi zakone onako kako je u visokim forumima zamišljeno i da tu nikakve inicijative i predlozi nemaju šanse za uspeh bez obzira koliko argumentovani bili. Drago mi je da smo našom izvanrednom komunikacijom u toku javne raprave, kao i saradnjom na rešavanju statusa inspektora demantovali navedeni stereotip. Ja želim da kažem da smo mi inspektori taj naš zajednički rad doživeli kao rad sa veoma dragim ljudima i kolegama, a MDULS kao svoju kuću.

Teza br. 1: U našem zahtevu mi jesmo formulisali korektivni koeficijent DO 20%, međutim takva formulacija izazvala je veliko uznemirenje među kolegama, posebno u unutrašnjosti Srbije jer ostavlja prostora da lokalni rukovodioci zloupotrebe takvu formulaciju što bi za posledicu imalo da u jednoj opštini plata bude uvećana 20% a u susednoj 4%. A inspektor ima iste uslove rada i iste rizike i u Beogradu i u Zaječaru i u Surdulici, pa bi pošteno bilo da ima i isti korektiv plate. Zato predlažemo formulaciju korektivnog koeficijenta u Predlogu zakona „UVEĆAVA SE ZA 20%“.
Odgovor: U MDULS-u  se nisu složili u potpunosti iz 2 razloga:
• Ne može se nasteraati lokalna uprava da plati izričito 20% ako ona zaista nema te pare.
• Dogovor sa ministrom finansija je već postignut i sada je veliki problem sada pokušati neku promenu
ALI OSTALO JE DA SE TO JOŠ RAZMOTRI SA MINISTARSTVOM FINANSIJA. 

Teza br. 2: Moja druga sugestija odnosi se na zvanje inspektora. Po sadašnjem rešenju, ja sam osuđen da ceo radni vek provedem, i u penziju odem u zvanju savetnika. A govorili smo u javnj raspravi kakva je društvena uloga dodeljena inspekciji. Sve to zahteva izuzetnu stručnost i samostalnost, pa eto hajde da zajedno razmislimo o rešenju koje predlažem da se kvota od 20% samostalnih savetnika u organu, kada je u pitanju inspekcija, poveća na 50%.
Odgovor: Posle kraće rasprave saopšteno nam je da slične zahteve dobijaju sa svih strana, da u ovom momentu ne može ništa da se reši, te da će veoma brzo  PRESTATI VAŽENjE TOG PROPISA(UREDBA) pa će organ sam odlučivati koliko mu treba kojih zvanja….

Teza br. 3: Moja treća sugestija tiče se stručnih obuka inspektora. Zatečeno stanje je da u inspekcijama rade ljudi različitih obrazovnih kvalifikacija i kapaciteta, a moje mišljenje je da dokument koji izdaje državni organ mora biti u zarez i u tačku isti nezavisno da li ga izdaje organ u Zaječaru, Tutinu ili Beogradu ako je u pitanju ista pravna stvar. A sadašnja situacija je katastrofalna, viđao sam svakakvih dokumenata. Predlažem organizovanja seminara za sve inspektore i to po pojedinačnim pravnim stvarima.
Odgovor: Obuke su potrebne i predviđeno je da se vrše preko Nacionalne akademije za stručno usavršavanje i to će početi u sledećoj godini. Ako bude potrebe za nekim dodatnim obukama Mreža inspektora treba da dostavi predloge……

Slavica Žugić:
Teza:
U stručnim timovima za usaglašavanje posebnih zakona sa sistemskim, treba da učestvuju i inspektori.
Odgovor: Uzeće u obzir taj predlog.

Petar Marinović:
Teza br.1: Napad na inspektora treba da se tretira kao napad na državu i da sva tri ministarstva MDU, policije i pravosuđa treba da koordiniraju na donošenju sistemskih rešenja vezanih za bezbednost inspektora u obavljanju svoje službene dužnosti
Odgovor: Saglasni su
Teza br.2: Treba da se radi na tehničkoj opremljenosti inspekcijskih organa.
Odgovor: Znaju za problem i radiće na poboljšanju uslova.

UTISCI SA SASTANKA: Veoma smo zadovoljni, razgovor je bio drugarski, naišli smo na maksimalno razumevanje. Svi glavne zahtevi idu u pravcu pozitivnog rešenja.Drugim rečima, korak po korak krećemo prema rešavanju statusnih problema inspektora.