Analiza kapaciteta JLS za obavljanje poverenih i izvornih poslova

11/04/2018

Mreža inspektora Srbije učestvovala je u novembru 2018. godine kao partner NALED-a u realizaciji projekta „Analiza kapaciteta JLS za obavljanje poverenih i izvornih poslova“.

Projekat je naručilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sa idejom da se dođe do preciznih podataka o stanju inspekcija u Jedinicama lokalnih samouprava, odnosno do podataka koji izvorni a koji povereni poslovi u oblasti inspekcijskog nadzora se obavljaju, koje inspekcije su obrazovane, sa kakvim kapacitetima funkcionišu u pogledu broja inspektora, uslova u kojima inspektori rade, prostora u kojem rade, voznim parkom i tehničkom opremom sa kojima raspolažu a takođe i u pogledu materijalnog statusa odnosno primene korektivnog koeficijenta do 20%.

Veliki doprinos dali su poverenici u gradovima i opštinama u pogledu ažuriranja JLS da na vreme popune i dostave upitnike, a onda i u organizaciji tribina koje su održane u ukupno devet Upravnih okruga: Valjevo, Kragujevac, Užice, Pančevo, Sombor, Novi Sad, Beograd, Pirot i Niš.

Najveću aktivnost uložio je predsednik MINS-a Dragoman Paunović koji je koordinirao sve aktivnosti u vezi projekta i uzeo lično učešće na tribinama u svih devet UO, na kojima su podaci dobijeni iz Upitnika obogaćeni „živom rečju“ samih rukovodilaca inspekcija i inspektora, i do kraja „skenirana“ problematika inspekcija na lokalu.

Dobijeni podaci biće iskorišćeni za izradu Knjige standarda kojima će Ministarstvo državne uprave i Koordinaciona komisija preporučiti Jedinicama lokalne samouprave optimalni mehanizam odnosno model za funkcionisanje inspekcijskih službi.

Očekivanje MINS-a je da će knjiga standarda značajno pomoći uzdizanju struke i unapređenju statusa i uslova rada inspektora.

Osnovni utisak predsednika MINS-a sa proputovanja Srbijom je veliko zadovoljstvo spoznajom da na lokalu raspolažemo izuzetno kvalitetnim kadrovima, pravim „biserima struke“. Poseban utisak ostavilo je saznanje da takvi „biseri struke“ nisu samo u velikim centrima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, već i u manjim mestima kao što su Odžaci, Apatin, Kovačica, Kovin, Osečina, Lajkovac, Mionica, Pirot, Dimitrovgrad i Čajetina, i što među tim biserima ima dosta mladih kadrova, za koje se nadamo da su budućnost MINS-a.

U svim gradovima i opštinama u kojima se pojavio, predsednik MINS-a je naišao na veoma srdačan doček kolega inspektora i uverio se u snagu, jedinstvo i organizovanost koju smo postigli u našoj strukovnoj organizaciji.