Bravo za ministarku Dariju i rukovodstvo inspektorata- rešenja stigla,zvanje samostalnog savetnika dobilo oko 220 inspektora

02/05/2021

Nije se Darija Kisić Tepavčević čestito ni smestila u ministarsku fotelju a na stolu je već bio dopis MINS-a u kome smo objasnili veliku nepravdu učinjenu inspektorima MINRZS, koji su uprkos izuzetno velikim pregnućima i sjajnim rezultatima u borbi protiv sive ekonomije, ipak ostali van priče kada je u pitanju unapređenje statusa inspektora, koji je pre skoro dve godine obećan i dogovoren na najvišem političkom nivou, i za koji su već godinu dana ispunjene sve pravne pretpostavke i otvorena vrata za realizaciju i u Ministarstvu finansija i u Vladi Srbije.

Ministarka formirala radni tim: MINRZS – MINS

Reakcija ministarke bila je sjajna: Formiran je zajednički radni tim ministarstva i MINS-a sa zadatkom da se razmenom znanja, stavova, informacija i u oblasti službeničkog sistema kao i analizom puteva koji su druga ministarstva prošla u postizanju gore navedenog cilja, dođe do zajedničkog stava i usaglašenog rešenja kako da se najlakše i najbrže, ali naravno na zakonit način, realizuje gore navedeno opredeljenje države.
Radni tim je na onlajn sastanku došao do jedinstvenog i usaglašenog stava – u novom Pravilniku radna mesta inspektora treba razvrstati u zvanje samostalnog savetnika i sve inspektore koji imaju 5 godina rada u struci(sa fakultetom bilo gde a ne samo u inspekciji) i položen inspektorski ispit, rasporediti na ta radna mesta, što bi im donelo više zvanje i povećanje osnovne plate sa 52.400 na 65.571 dinara.

Sistematizacija usvojena- 220 inspektora dobilo zvanje, oko 40 nije

I zaista novi pravilnik je vrlo brzo krenuo na svoj put usvajanja – SUK, MDULS, MIN. FIN, Vlada i ubrzo je usvojen što je izazvalo veliko oduševljenje u samom ministarstvu ali naravno i u celom MINS-u.
Međutim, radost je pomutilo saznanje da je neko (ne može se saznati ko je to, i zašto uradio) jedinstveno postignuti dogovor i plan unekoliko izmenio, unošenjem dodatnih kriterijuma vezanih za vreme provedeno na radu u inspekciji i ocenjivanje, o kojima se uopšte nije raspravljalo na radnom timu jer bi u startu od MINS-a bili odbačeni kao nezakoniti. Posledica te izmene je ta da oko 40 kolega koji su manje od 5 godina u inspektoratu ne može dobiti zvanje samostalnog savetnika, do ispunjenja tih naknadno unetih uslova.

Izvanredan sastanak sa novim rukovodstvom inspektorata rada

Kako je kabinet MINRZS u međuvremenu kompletiran, pa su postavljeni i novi direktor i pomoćnik direktora Inspektorata, obratili smo im se sa molbom za sastanak i razgovor o problemima sa kojima se suočavaju inspektori rada, pa i o gore navedenom problemu.
Do prijema predsednika MINS-a je došlo 21.januara a rezultati su bili izvanredni-sa direktorom Milanom Cvetkovom i pomoćnikom Sašom Perišićem postignuta je apsolutno razumevanje i saglasnost po svim temama, pa i po ovoj spornoj i pronađeno je rešenje koje u kratkom roku može da donese željeni rezultat.

Dogovorene mere u tom cilju su:
Hitna realizacija usvojene sistematizacije podelom rešenja
Odmah po realizaciji sistematizacije, a po ugledu na postupak MGSI, raspisaće se interni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika (radnih mesta ima više nego što ima inspektora koji su ostali u zvanju savetnika), te će tako u kratkom roku od najviše mesec – dva, problem zvanja u MINRZS biti konačno rešen, na opšte zadovoljstvo.

Stigla dugo sanjana rešenja – radovali se i slavili i načelnici

Juče i danas, u odeljenja inspektorata po Srbiji stigla su rešenja o kojima se tako dugo maštalo i sanjalo a koja su na snagu stupila od 25. januara. U mnogim odeljenjima pristojno je to i proslavljeno. Raduje me da su to sa radošću prihvatili i načelnici odeljenja prema kojima je takođe zbog nesavršenosti propisa učinjena nepravda-sada su inspektori gotovo izjednačeni sa platom sa načelnicima, odnosno u Uredbi je trebalo predvideti da rukovodioci inspekcije-načelnici treba da dobiju zvanje višeg savetnika, i to je problem koji moramo rešavati u sledećim segmentima reforme inspekcije.
Očekujemo da veoma brzo, prema dogovoru, bude raspisan interni konkurs, te da se za mesec -dva reši i problem prevođenja”mlađih” inspektora u više zvanje.

Za 100 dana rada novog kabineta – inspektori zbrinuti u statusnom smislu

Time bi u prvih sto dana rada ministarke Darije Kisić Tepavčević i njenog kabineta “inspektorsko pitanje” u statusnom smislu bilo rešeno na najbolji mogući način.

Zahvalni smo na tome i radujemo se budućoj saradnji i radu sa rukovodstvom Inspektorata rada i samim kabinetom ministarke.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS-a