Čekajući "Godoa" - dokle smo stigli sa realizacijom obećanog statusa i novog zapošljavanja inspektora

01/13/2020

Piše: Dragoman Paunović, predsednik MINS-a

Kada smo krajem januara ove godine u resornom ministarstvu  i u Vladi Srbije naišli na maksimalno razumevanje i postigli dogovor da se započnu hitne aktivnosti  na unapređenju statusa i uslova rada republičkih inspektora, nikome ni na kraj pameti nije bilo da se može desiti da dočekamo kraj leta, a da ne govorimo o jeseni ili  kraju godine, a da dogovoreno i obećano još uvek ne bude realizovano.

Jer zaista, realizacija dogovorenog započela je izuzetno dobro – činilo se da prema cilju hitamo najsavremenijim brzim prugama. Svi akteri su davali sve od sebe da se bespotrebno ne izgubi ni jedan dan kako bismo što pre prošli potrebne procedure i došli do konačne realizacije, i to se ne odnosi samo na neposredne učesnike u dogovoru. NALED je, primera radi, obustavljao sve svoje aktivnosti i ustupao svoje istaknute stručnjake za reformu da bismo što pre dobili analize neophodne za pokretanje procedura izmena propisa. I mi smo te analize dobijali u neverovatno kratkom roku.

Prva polovina godine – brzo i konforno putovanje prema cilju

Polet i vatreni entuzijazam bio je vidljiv na svakom koraku. I rezultati u prvoj polovini godine su bili izvanredni. Podsetiću:

MDULS je izradio i  u martu objavio „Funkcionalnu analizu republičkih inspekcija sa analizom kapaciteta“, izuzetno značajan dokument koji je dao sveobuhvatnu analizu organizacionih, kadrovskih i materijalnih kapaciteta republičkih inspekcija, ukazao  da reforma podrazumeva ne samo  novi pristup inspekcijskom nadzoru već i nove potrebe u smislu broja i osposobljenosti zaposlenih u inspekcijama, materijalnog opremanja, statusa inspektora, i ponudio plan za trogodišnje novo zapošljavanje inspektora.

Analiza je dokazala da su republički inspektori u teškom materijalnom položaju, budući da se većina nalazi u zvanju savetnika nezavisno od godina radnog iskustva i kao rešenja preporučila posebno uređenje položaja inspektora u službeničkom sistemu, veću platu i uspostavljanje sistema nagrađivanja za ostvarene učinke, kao i uvođenje korektivnog koeficijenta od 20%.

Početkom aprila Vlada Srbije je usvojila Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije u kojem je istaknuto opredeljenje Vlade da pojača kapacitete inspekcija u borbi protiv sive ekonomije i to prijemom 1200 inspektora u naredne 3 godine i popravljanje statusa inspektora.

Na konferenciji Dan inspektora Srbije u Čačku 25. aprila, ministar Branko Ružić potvrdio je opredeljenje Vlade Srbije i najavio da će republički inspektori koji zadovoljavaju uslove dobiti zvanje samostalni savetnik, a time i uvećanje plate u proseku oko 14.000 dinara, kao i zapošljavanje 1200 inspektora u toku sledeće tri godine.

Služba za upravljanje kadrovima izradila je početkom juna Standardni opis radnih mesta na taj način da se radno mesto inspektor razvrstava u zvanje samostalni savetnik.

Sredinom juna Vlada je usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika, kojom su radna mesta inspektora izuzeta iz kvote od 20%, koliko u organu može biti samostalnih savetnika.

S obzirom da su svi neophodni koraci sprovođeni primerno brzo i bez probema, činilo se da ćemo do konačnog cilja stići najkasnije krajem leta, a onda smo se suočili sa procedurama, sa beskrajnim krugovima koje je bilo neophodno istrčati na relaciji: ministarstva – MDULS – Ministarstvo finansija – Vlada, pri čemu je svaki od tih krugova bio praćen i brojnim vraćanjem na početni položaj  radi novih konsultovanja, ispravki ili  dorade predloženih akata.

Druga polovina godine – polumaratoni, čekanja, procedure

Odjednom, u vrelim letnjim danima, kao po komandi, naš voz je sa evropskih brzih pruga prebačen na prugu uskog koloseka i od tada, kao nekad Ćirom, putujemo usporeno prema cilju, nervirajući se i strahujući da li ćemo  ikad stići.

Skoro dva meseca trajali su pokušaji da se usaglase potrebe i mogućnosti države vezano za zapošljavanje novih inspektora. Na kraju, prve nedelje septembra, predog je prošao sve četiri instance i Vlada je usvojila „Trogodišnji akcioni plan za zapošljavanje državnih službenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora u nadležnosti republičkih inspekcija“. Planom je predviđeno da se u toku 2019. godine zaposli  298  inspektora, u toku 2020. godine 504, a u  2021. godini još 470 inspektora.

Koordinaciona komisija je ubrzo usvojila i Instrukciju za realizaciju Zaključka o novom zapošljavanju i Uredbe, kojom su definisani dalji koraci prema ostvarenju proklamovane namere Vlade RS prema inspekcijama.

Prvi na potezu je Generalni sekretarijat Vlade koji treba da bez odlaganja sačini i podnese Predlog za izmenu i dopunu Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, u skladu sa Trogodišnjim akcionim planom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija, i prosledi ga Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Na taj potez još uvek čekamo. Poslednja informacija je da će taj posao preuzeti naši prijatelji iz Jedinice za podršku Koordinacione komisije, i da će oni izraditi nacrt Odluke kako bi ona, po nekim najavama, sledeće nedelje išla na usvajanje u Vladu.

Kada odluka „prođe“, svako Ministarstvo je dužno da bez odlaganja pokrene postupak donošenja Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa odredbama Uredbe i Akcionim planom.

Po usvajanju Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta inspektori će dobiti rešenja, a sa njima i obećano zvanje samostalnog savetnika.

Naš „Godo“ će ipak doći

Koliko  će još trajati naše čekanje, teško je reći. Najvažniji preduslovi su se stekli ali, s obzirom da u drugoj polovini godine prema cilju putujemo „Ćirom,“ ne smemo ni davati previše optimističke prognoze. Nemamo mehanizme da postupak ubrzamo. Moramo čekati.

Opisana situacija u mnogome me asocirala na Beketovu dramu „Čekajući Godoa“.

Ako je za utehu, a trebalo bi da bude, postoji jedna krupna razlika – naš „Godo“ će doći.

Sigurno!