Delegacija MINS-a u petak u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture

02/05/2020

Zahtev MINS-a za sastanak u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture naišao je na razumevanje, i upravo smo obavešteni da će prijem naše delegacije biti u prostorijama ministarstva – SIV 3, Novi Beograd, u petak u 12 č.
Domaćini našoj delegaciji biće pomoćnik ministra Zoran Pavlović, i državni sekretar Miloje Obradović, a teme koje smo kandidovali za razgovor su sledeće:
1. Realizacija proklamovanih mera Vlade RS za unapređenje kapaciteta inspekcija, a koje se tiču statusa inspektora i prijema novih inspektora;
2. Krivičnopravna zaštita inspektora – trenutna rešenja i predlozi za unapređenje;
3. Druga pitanja koja se tiču uslova rada inspektora – prostor, tehnička opremljenost, vozila, lična oprema, dnevnice i td;
4. Učešće predstavnika MINSa u izradi i izmenama zakona i drugih propisa iz nadležnosti ovog ministarstva;
Informisanje o uspostavljanju tradicionalne godišnje konferencije Dan inspektora Srbije, i dogovor po pitanjima vezanim za konferenciju.
Velika pohvala za menadžment Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, na brzoj reakciji po našem zahtevu i prihvatanju sastanka i razgovora na gore navedene teme, s obzirom da ima i ministarstava koji nas nisu udostojili ni odgovora, što opet ukazuje da u nekoj sledećoj fazi, kada završimo priču oko statusa inspektora, a u okviru nastavka reforme inspekcijskog nadzora i inspekcijskih službi, moramo pokrenuti razgovare na nivou države o otvorenost ministarstava i reformi odnosa između menadžmenta u inspekcijama i inspektora i njihove strukovne organizacije.

Dragoman Paunović

Predsednik MINS