Detaljnije o radnom sastanku u MGSI - Iz ugla urbanističkog inspektora -

07/24/2020

              Dana 16.07.2020.godine, bila sam član delegacije MINS koja je bila u radnoj poseti MGSI u Beogradu. Upriličena nam je vrlo topla dobrodošlica i konstruktivan razgovor sa pomoćnikom ministarke za inspekcijski nadzor, gospodinom Zoranom Pavlovićem. Pomoćnik ministarke se svakom od nas obratio i posvetio dovoljno vremena da izložimo ključne probleme svako iz svoje oblasti.

            Razgovor je započet razmatranjem problema dodeljenih naloga obrađivača, građevinskim i urbanističkim inspektorima, u CROP APR i nemogućnosti adekvatnog pristupa aktima i dokumentaciji neophodnoj za vršenje inspekcijskog nadzora, o čemu vas je Dragoman već obavestio.

Potrudiću se da vam detaljnije prenesem dalji tok razgovora koji jeste bio iniciran pripremljenim pitanjima od strane urbanističkih inspektora, međutim, sugestije i odgovore koje smo dobijali od naših sagovornika veoma su značajne i primenjive i na druge inspekcije.

Dakle, skrenula sam pažnju, pomoćniku ministarke, na zakonom propisanu obavezui neophodnost uspostavljanja Centralnog registra planske dokumentacije, sa mogućnošću prepoznavanja svake parcele u konkretnom urbanističkom dokumentu – planu (prostorno), objasnivši da je ovakav registar zaista neophodan i neizostavan alat u radu kako urbanističkih inspektora, tako i naših nadziranih subjekata, pa i građanstva i insvestitora.

Pomenula sam kao temu i problem neusklađenosti ZOIN i ZOPI… naročito članove 26, 27, 28 ZOIN koji daju inspektoru mogućnost donošenja određenih Rešenja, što u slučaju urbanističke inspekcije, nije propisano ZOPI. Posebno sam naglasila da Zakon o planiranju i izgradnji (ZOPI) ne prepoznaje postupke preventivnog delovanja koje je osnovni postulat Zakona o inspekcijskom nadzoru (ZOIN). Gospodin Pavlović nam je sugerisao da svaki inspektor treba da koristi ZOIN naročito u slučajevima gde u posebnom zakonu nešto nije propisano ili razjašnjeno. Takođe nas je ohrabrio da inspekcija zapravo i jeste ta, kojoj zakon dozvoljava da pokrene inicijativu za izmenu zakona. Saopštili smo mu da smo i u prethodnom postupku javne rasprave, predali naše primedbe na nacrt izmene ZOPI, kao i predloge za izmenu, međutim da ni jedna naša primedba nije uzeta u obzir niti je prihvaćena.

Dogovorili smo se da nastavimo da pišemo predloge rešavanja kritičnih tačaka ZOPI i da budemo spremni, da kada bude pokrenuta inicijativa inspekcije za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, što se nadamo da će biti uskoro, u startu priložimo sve naše već pripremljene primedbe i predloge. Kasnije, u toku razgovora sa rukovodiocem Grupe republičke urbanističko – građevinske inspekcije za poslove urbanizma i kontrolu poverenih poslova za Grad Beograd, dipl.inž.arh. Miroslavom Popovićem, ostavila sam primedme i predloge izmene Zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na rad urbanističke inspekcije, koje su blagovremeno bile predate nadležnima ispred MINS-a, a očigledno uopšte nisu razmatrane. (Ostavila sam i spisak tema i pitanja o kojima smo razgovarali tog dana, a koje sam unapred pripremila.)

Posebno sam istakla da je urbanističkim inspektorima, naročito gradskim, nejasan termin „praćenje promena stanja u prostoru“ iz čl.173 stav 4 Zakona o planiranju i izgradnji, koji se odnosi na prava i dužnosti urbanističkih inspektora.

U kasnijem, individualnom, razgovoru sa kolegom M.Popovićem, detaljnije smo „pretresli“ teme koje su bile naznačene u razgovoru sa pomoćnikom ministarke. Složili smo se da je poptuno  nejasno ko je nadzirani subjekt pri praćenju promena stanja u prostoru i da postoji puno različitih vrsta praćenja promena stanja u prostoru. Na moje pitanje koja su ovlašćenja urbanističkog inspektora u tom slučaju, gde prema posebnom zakonu, ZOPI, urbanističkom inspektoru nije data mogućnost izlaska na teren i vršenje kontrole druge dokumentacije sem izdatih lokacijskih uslova i urbanističkog projekta, kolega M. Popović, mi je rekao da republički urbanistički inspektori u postupku praćenja promena stanja u prostoru, obzirom da nema bliže propisanih procedura u ZOPI, primenjuju sve propisane procedure, prava, dužnosti, ovlašćenja data Zakonom o inspekcijskom nadzoru, dakle idu i na teren i pišu zapisnik na licu mesta idr.

Pomoćnik ministarke jasno je naglasio da u vršenju inspekcijskog nadzora, urbanistički inspektori ne smeju ići dalje od lokacijskih uslova, u smislu, da ne smeju vršiti kontrolu da li je projekat za građevinsku dozvolu – glavni projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, odnosno sa idejnim rešenjem, jer je Zakon o planiranju i izgradnji precizan po tom pitanju. Dakle, možemo zaključiti da je dozvoljeno konstatovanje postojanja određenih zakonom propisanih dozvola i uslova, ali ne i njihova kontrola.

Iz razgovora sa kolegom M.Popovićem, republičkim urbanističkim inspektorom, izvodi se zaključak, do kojeg smo zajedno došli, da ulaganje prigovora na izdate Lokacijske uslove u roku od 30 dana od dana izdavanja lokacijskih uslova, nema skoro nikakvu pravnu posledicu i nije kao akt primeren štetnim posledicama koje mogu proisteći daljom upotrebom izdatih lokacijskih uslova na koje je stavljen prigovor. S toga su se republički urbanistički inspektori odlučili, da primenom Zakona o inspekcijskom nadzoru, donesu Rešenje kojim bi se „oborili“ sporni Lokacijski uslovi, koji bi daljom primenom proizveli visok nivo rizika sa štetnim posledicama. Novina je da je jedno ovakvo rešenje potvrdio i drugostepeni organ.

Pomoćnik ministarke, gospodin Zoran Pavlović, nam je posebno skrenuo pažnju na mogućnost da zatražimo Akt o primeni propisa od nadležne republičke građevinske i urbanističke inspekcije, što do sad nije bila praksa, te da na pitanja na koja oni nisu u mogućnosti da nam odgovore, naše zahteve će proslediti nadležnima iz MGSI koji su učestvovali u izradi zakonskih odredbi koje su nam nejasne. Takođe nam je iskazao svoj stav da su inspektori dovoljno samostalni i da koristeći pečat uz svoj potpis samostalno mogu da vrše svu neophodnu korespodenciju, te da ne vidi potrebu da šefovi i rukovodioci prosleđuju akta koja su inspektori potpisali.

Ova radna poseta je protekla u izuzetnoj atmosferi, pri čemu su i pomoćnik ministarke Zoran Pavlović i rukovodilac grupe za BG, republički urbanistički inspektor Miroslav Popović, veoma strpljivo i zainteresovano bili posvećeni svim temema koje sam pokrenula.

Sa iskrenim uverenjem da će se ovakav vid saradnje nastaviti i postati praksa, podnosim ovaj izveštaj iz ugla urbanističkog inspektora.

Olivera Gaborov Lazić,

gradski urbanistički inspektor, član delegacije MINS.