Donatori Mreže inspektora Srbije

12/20/2022

U toku 2022. godine radu Mreže inspektora Srbije pomogli su:

Grad Čačak……………………..170.000,00 dinara

Galens Invest Novi Sad…….120.000,00 dinara

Koka kola, u robi do …………100.000,00 dinara