Dopis MINS-a rukovodstvu gradova i opština

06/19/2018

RUKOVODSTVU OPŠTINE,
gradonačelniku, 
načelniku inspekcije

Predmet: Obraćanje Mreže inspektora Srbije, strukovne, nestranačke organizacije lokalnih, pokrajinskih i republičkih inspektora Srbije, u vezi primene Uredbe o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“ br. 23/2018) i Zakona o platama zaposlenih u organima AP i jedinicama lokalne samouprave

 

Mreža inspektora Srbije, strukovna nestranačka organizacija svih inspektora Srbije kojih u ovom momentu ima oko 6000, osnovana sa ciljem unapređenja zakonodavnog okvira inspekcijskog nadzora kao i statusa inspektora, obraća se rukovodstvu Opštine… kao i načelniku inspekcije Opštine… sa zahtevom da daju svoj doprinos što bržem uspostavljanju poštenih i pravednih odnosa u sistemu plata, odnosno ispravljanju sistemske greške nastale Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima iz 2012. godine, kada su inspektori izostavljeni sa spiska službi koje imaju pravo na uvećanje osnovne plate.

U širokoj javnoj raspravi o sistemu plata održanoj prošle goodine mi smo čitavoj javnosti kao i resornom ministarstvu dokazivali i dokazali da korektivni koeficijent, odnosno pravo na uvećanje osnovne plate po osnovu specifičnih uslova rada koji nisu mogli biti mereni i vrednovani prilikom svrstavanja radnih mesta u platne grupe i platne razrede, pripada prevashodno i prvenstveno inspektorima. Naši argumenti su uvaženi i zato je u Zakonu o platama zaposlenih u organima AP i jedinicama lokalne samouprave koji je donet u decembru 2017. god. a važi od 1.01.2019. godine, predviđeno uvećanje plate inspektorima do 20%. Daljim radom sa MDULS, na predlog navedenog ministarstva, Vlada Srbije je izmenila Uredbu o platama i dozvolila lokalnim samoupravama da nekoliko meseci pre stupanja Zakona na snagu, počevši od avgustovske plate, uvećaju plate svojim inspektorima, da bi makar simbolično obeštetili inspektore zbog sistemske greške učinjene 2012. godine.

Mi ne sumnjamo da ste Vi propratili kako javnu raspravu o sistemu plata tako i donošenje navedenog Zakona i Uredbe. Međutim, ne zamerite što ćemo ponoviti neke od silnih argumenata koji jasno i nedvosmisleno pokazuju da je pravo na uvećanje plate inspektorima od 20% neophodno što pre ispoštovati, ako želimo poštene i pravedne odnose plata u upravi. A sigurni smo da to svi želimo.

Zašto to pravo pripada pre svega i u najvećoj meri, inspektorima?

Ako dobar domaćin ima dva magarca čiji rad omogućava funkcionisanje i opstanak njegovog domaćinstva, pri čemu prvo magare radi u zatvorenoj hali, zaštićeno od vremenskih uslova i sa nikakvim ili bar minimalnim rizicima vezanim za taj rad, a drugo magare pretežno rad obavlja napolju, npr. iz planine vuče drva, pri čemu je izloženo svim vremenskim uslovima-kiši i gradu, mrazevima i ekstremno visokim temperaturama i pri tome je izloženo rizicima po svoje zdravlje i svoj život (napadi, ponekad i žestoki ujedi šakala i vukova)može li taj dobar domaćin da količinu zobi obezbeđenu za hranu za ta dva magareta deli podjednako, ili treba da onome koji radi u otežanim uslovima i sa opisanim rizicima pojača obrok. Šta reći o gazdi koji pojačani obrok dodeljuje onom prvom magaretu?

Ova Ezopovska slika u potpunosti je podudarna sa sledećom slikom, pri čemu su glavni junaci radnici uprave – dva diplomirana pravnika: imaju istu stručnost ali jedan radi u zimi ugrejanoj a leti rashlađenoj kancelariji, bez posebnih rizika vezanih za taj rad, dok pravnik – inspektor pretežno nadzor obavlja na terenu, bez obzira da li je napolju temperatura + 60 ili – 20 stepeni, da li je kiša ili sneg, da li se nadzor vrši u urbanim ili ruralnim sredinama gde je vrlo težak i sam pristup mestu kontrole. Pri svemu tome, iako su inspektori usvojili veštine komunikacije, odnosno primenjuju tehnike snižavanja tenzije i ventiliranja osećanja, ipak se često dešavaju i napadi, kako verbalni tako i fizički, na inspektore. Najskoriji slučajevi su u Pančevu gde je saobraćajnog inspektora kontrolisani taksista pregazio taksi vozilom, u Valjevu i Vranju inspektori su teško pretučeni, verbalne pretnje i poniženja na ulici, u poslovnom prostoru nadziranog subjekta i na drugim mestima su svakodnevnica radnog dana inspektora. Mogu li ta dva pravnika da imaju istu platu? Šta reći o poslodavcu koji veću platu daje prvom pravniku?

Na žalost situacija u najvećem delu uprava u Srbiji je upravo ovakva kakvu smo gore opisali(čast izuzecima koji su prepoznali sistemsku grešku i pronašli načina da svojim inspektorima uvećaju platu, a to je oko 30% uprava u Srbiji)….

Međutim mi za to ne krivimo lokalne uprave. Reč je o sistemskoj grešci, koja je sticajem loših okolnosti zacementirana merama fiskalnih ograničenja i td.

Sada kada smo dijalogom našeg strukovnog udruženja Mreža inspektora Srbije sa resornim ministarstvom i Vladom Srbije otklonili sistemsku prepreku, i unapredili zakonski okvir, obraćamo se rukovodstvima gradova i opština sa zahtevom da daju svoj doprinos da se što pre uspostave održiva sistemska rešenja u smislu kako smo gore opisali, odnosno da se inspektorima počevši od avgustovske plate uveća plata za 20%.

Ta razlika u plati inspektora i kancelarijskog službenika u istoj stručnoj spremi je poštena. To je najmanja razlika u zemljama EU, a samo za primer: u Federaciji BiH inspektori imaju uvećanje od 20 do 30% i sada pregovaraju da razlika bude fiksna – 30%.

Mi smo uvereni da će gradske i opštinske vlasti u Srbiji biti na visini zadatka koji se pred njima i da će, imajući u vidu sve gore opisane činjenice, sada iskoristiti ukazanu priliku i ispraviti očiglednu dugogodišnju nepravdu prema inspektorima, na taj način što će odobriti uvećanje plate inspektorima za 20% počevši od avgustovske plate.

S poštovanjem,

 

Mreža inspektora Srbije

Dragoman Paunović

[email protected]
[email protected]

mob. tel. 064 825 57 20