Inovativna i kvalitetna sednica Koordinacione komisije

09/28/2021

Na današnjoj, 3. sednici KK radilo se drugačije, svakako bolje, korisnije i iskrenije nego do sada.
Do sada uglavnom je unapred dobijani materijal samo izglasavan, i o tim izveštajima koji se tiču realizacije politike Vlade RS prema inspekcijama uglavnom se nije pričalo ni raspravljalo već su jednostavno usvajani takvi kakvi jesu.

NOVA OKOLNOST: Odlučnost i rešenost ministarke Marije Obradović ohrabruju

Na ovoj sednici svi su, od ministarke do poslednjeg predstavnika ministarstava otvorili dušu i izrekli kakva su rešenja postignuta u kojem ministarstvu, koji su problemi u realizaciji, šta muči, što pravi probleme, na putu realizacije, razmenjivana su iskustva, postavljani argumenti i kontrargumenti za pojedina sporna pitanja, i iz svega toga su izvlačeni zajednički zaključci o tome šta je potrebno činiti da bismo krenuli napred i dolazili do rešenja.
Poseban ton sednici je davala ministarka-bilo je očigledno da je preuzela rešavanje inspekcijskog problema u svoje ruke, da gori od želje i volje da se pronađu rešenja i da sada, svi zajedno i sinhronizovano, krenemo prema postizanju rezultata i nadoknadimo propušteno.

KAPACITETI INSPEKCIJA – PITANjE ZVANjA I NOVOG ZAPOŠLjAVANjA

Bilo je zadovoljstvo slušati predstavnike brojnih ministarstava , u kojima je ovo pitanje rešeno na perfektan način-različitim putevima, oni su rešavanje statusnog pitanja doveli do perfekcije:
U ministarstvu rada, izuzev jedne koleginice koja svojom voljom nije išla na interni konkurs, svi do jednog inspektori su prevedeni u zvanje samostalnog savetnika. Sada kada je taj problem rešen internim konkursima, kreće se u nova zapošljavanja javnim konkursima. U toku je konkurs za 14 inspektora, a zahtev za odobrenje za prijem još 44 inspektora upravo je pred MF. Na kraju procesa sledi izmena sistematizacije i prijem još 40 inspektora čime bi se postigla i brojnost predviđena AP. Direktor inspektorata Milan Cvetkov izrazio je potrebu za podrškom MDULSa kako bi se dobile neophodne saglasnosti MF, i istakao drugi veliki problem da ćemo teško naći ljude za popunjavanje ovolikog broja radnih mesta inspektora.
MZŽS je takođe primerno– svi inspektori su odavno samostalni savetnici. Ove godine primljeno je 5 novih i nedostaje da se primi još 34 do punog broja inspektora koji je predviđen AP. Istaknut je problem da se pronađu kandidati hemijske struke.

MRE: Tako gde inspekciju vodi Zoran Pavlović ne postoje nerešivi problemi – sve je u perfekciji.

Tako je bilo u Ministarstvu građevine tako je i sada u MRE. Naravno svi inspektori su samostalni savetnici, rasporešeni su po okruzima(a ne grupisani u BG). Preostaje da prime još 22 inspektora za šta su upravo tražili saglasnost, i td.
Duga je lista ministarstava gde ide veoma dobro i dobro.
Na žalost ima i gde je veoma loše, makar za sada – nismo imali informaciju šta je sa ministarstvom zdravlja koje je po svim kriterijumima veoma daleko od ostvarenja AP. Dr. Goran Stamenković nije prisustvovao sednici.
Dva su problema zajednička za sve – dobiti saglasnost MF za nova zapošljavanja i veoma spora konkursna procedura koja traje i po 6 meseci. Sve to, kako je istakla Lidija Stojanović dovodi do situacije da gubimo trku sa prirodnim odlivom inspektora, da u penziju odlazi veoma veliki broj ljudi i da neće imati ko da obučava mlade kadrove onda kada ih konačno primimo.

Iskristalisala su se 2 rešenja: Ministarstva kada se obrate MF treba da obaveste MDULS kako bi ministarka imala saznanje i držala pod kontrolom taj proces. I drugo, da se podnošenje tih zahteva vrši koordinisano odnosno istovremeno, kako bi posle toga bilo moguće grupisati kandidate i omogućiti realizaciju dogovora ministarke sa SUK da se za tako organizovane grupe inspektora sprovede postupak i da se sve završi u veoma kratkom roku.

E inspektor – nekome majka nekome maćaha
Ministarka je saopštila da statistika govori da veoma mali broj inspekcija radi u digitalnoj platformi eInspektor, tako da on više služi kao dekoracija, ali koja je veoma skupa. Razvila se veoma zanimljiva i argumentovana diskusija u kojoj su pojedina ministarstva bila na stanovištu da je rad u toj platformi nemoguć jer bi cena bila duplo manji broj nadzora(MRZS-Min poljoprivrede) dok sa druge strane MRE i MTT stoje tu platformu koriste do perfekcije i čak je u MRE dupliran broj nadzora.
Zaključeno je da trebaju obaviti nove konsultacije sa informatičarima uz koordinaciju MDULS kako bi se videlo kakve su tehničke mogućnosti da se sistem prilagodi specifičnostima inspekcija u kojima je digitalizacija za sada nemoguća.

ANALIZA ANTE PORTAS
Analiza je pred vratima, a ne Hanibal – mnogi najavu mogućnosti za uvođenje novog službeničkog zvanja „inspektor“ vrlo negativno doživljavaju. Verujem da takav stav proističe delom iz straha od novoga a većim delom iz neznanja, odnosno nepoznavanja materije.
Ljubaznošću ministarke „prekomponovan“ je budžet i obezbeđena sredstva za javnu nabavku „Uporedno pravna analiza unapređenja pravnog položaja inspektora sa preporukama za unapređenje“ čiji je zadatak da tu problematiku „rasvetli“ kako bismo onda mogli da u skladu sa saznanjima do kojih ćemo doći kompetentno uđemo u procedure sistemskog postavljanja inspekcija u službeničkom sistemu.
Najnovija vest je da su danas tačno u 12 č. otvorene ponude, i da je jedini ponuđač NALED koji je za ovaj posao formirao tim od 7. stručnjaka na čelu sa Milanom Stefanovićem.
Uporedna analiza treba da pokaže kako su inspekcije u statusnom smislu postavljene u zemljama EU i u zemljama u okruženju, kao i da da preporuke za rešavanje položaja inspektora u službeničkom sistemu u Srbiji.
Siguran sam, kada stignu odgovori, da će mnoge „neverne Tome“ tada „poverovati“, i da će biti otvorena vrata za uvođenje novog službeničkog zvanja, jer to je najbolji način da država konačno prepozna ono što su u svetu odavno uvideli: inspekcije su nešto drugo u odnosu na ostale državne činovnike – i po kompetencijama koje zahteva radno mesto inspektor, i po specifičnostima samog posla(rad na terenu i u neposrednom kontaktu sa subjektom nadzora), na kraju i po samom značaju za funkcionisanje društva u celini.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS-a