Inspekcija za drumski saobraćaj

11/22/2019

Inspekcija za drumski saobraćaj obavlja nadzor javnog prevoza drumskog saobraćaja putnika i tereta.

Jedinica za podršku koordinacionoj komisiji izradila je novi film u cilju promocije inspekcijskog poziva koji možete pogledati na sledećem linku: Inspekcija za drumski saobraćaj

Izvor: You Tube