IZMENE I DOPUNE Zakona o inspekcijskom nadzoru - DAJTE PREDLOGE

07/02/2023

U cilju unapređenja postojećeg pravnog okvira koji uređuje inspekcijski nadzor MDULS pristupa izradi ex post analize efekata Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Potrebno je da naš stav i mišljenje o pitanjima koja su uređena Zakonom o inspekcijskom nadzoru a koja je potrebno preispitati i čija primena u praksi proizvodi negativne efekte, kao i problemima koji su nastali primenom ZOIN-a, dostavimo resornom ministarstvu najkasnije do 10. jula 2023. godine.

Pozivam sve inspektore i rukovodioce inspekcija da svoje mišljenje, utiske, sugestije, predloge sa kratkim obrazloženjima dostave MINS-u u što kraćem roku.

Procesni zakon se ne menja „svaki dan“ tako da je ovo odlična prilika da sami inspektori i rukovodioci inspekcija daju doprinos da on bude što je moguće bolji te da se inspektorima olakša rad i istovremeno učini efikasnijim.

Zahvaljujemo MDULS-u što je ovaj poziv uputio, osim ministarstvima i inspektoratima, takođe i našoj strukovnoj organizaciji.

E Adrese:

[email protected]

[email protected]

tel: 064 8255720