Izvanredan sastanak sa novim rukovodstvom inspektorata MINRZS

01/22/2021

Ako bih samo rekao da sam izuzetno zadovoljan današnjim prijemom i razgovorom sa novim rukovodstvom inspektorata Ministarstva rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite, to ni izbliza ne bi dočaralo pozitivnost mojih utisaka vezanih za izuzetno prijateljsku atmosferu u kojoj sam dočekan kao predsednik strukovnog udruženja inspektora Srbije, apsolutno razumevanje po svim inspekcijskim temama o kojima smo razgovarali, kao i spremnost da za diskutovane probleme bez odlaganja, odmah, potražimo i pronađemo izlazne opcije i dogovorimo rešenja.

Problem sa zvanjima biće rešen u najkraćem mogućem roku

Naravno, najvažnija tema razgovora sa Milanom Cvetkovom- direktorom inspektorata, Sašom Perišićem-pomoćnikom direktora i Majom Ilić, načelnikom odeljenja za analitiku, bio je problem koji je nastao usvajanjem nove sistematizacije radnih mesta kojom je oko 215 inspektora prevedeno u zvanje samostalnog savetnika, ali je ostalo oko 40 inspektora koji ispunjavaju uslove za više zvanje(5 godina radnog iskustva i položen inspektorski ispit) međutim, volšebno su nekim dodatnim uslovima koji se odnose na vreme provedeno na radu u inspektoratu i ocenjivanje eliminisani, i ostali su u zvanju savetnika.

Upoznao sam rukovodstvo inspektorata sa usaglašenim Zaključkom radnog tima MINRZS i delegacije MINS-a koji je usvojen na onlajn sastanku 23. novembra 2020. godine, a po kome svi inspektori koji ispunjavaju uslove u pogledu 5 godina radnog iskustva i položen ispit za inspektora, kao i inspektori koji nisu bili dužni da polažu ispit, jer su na dan stupanja na snagu Zakona o inspekcijskom nadzoru imali najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora i ispunjavali su uslove za obavljanje inspekcijskog nadzora, treba da budu razvrstani u zvanje samostalnog savetnika, te da smo veoma iznenađeni uvođenjem novih, gore navedenih kriterijuma koji su potpuno neprihvatljivi. Ukazao sam na posledice takvog razvoja situacije – odnosno da je veliki broj kolega neopravdano ostao na ponižavajućoj plati od pedesetak hiljada.

Rukovodioci inspektorata izrazili su apsolutnu saglasnost da je takva situacija neodrživa i da hitno treba pronaći način da se oštećeni inspektori prevedu u više zvanje. Kao jedno od mogućih rešenja dao sam primer MGSI koje je sve svoje inspektore prevelo u više zvanje internim konkursom za popunjavanje slobodnih radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika.

Dogovoreno je da se odmah po realizaciji usvojene sistematizacije – podeli rešenja, uđe u rešavanje problema i pokrene postupak- kako je gore opisano.

Saglasnost i po ostalim pitanjima

Saglasili smo se da je i posle prevođenja inspektora u više zvanje njihova plata neadekvatna i da je potrebno da i republički inspektori dobiju pravo na korektivni koeficijent (do 20%)kao lokalni i pokrajinski inspektori, te da bi tek tada status inspektora bio u korelaciji sa značajem, složenošću i rizicima posla koji obavljaju. Dogovorili smo da u predstojećim izmenama zakona(Zakon o platama državnih službenika) insistiramo na toj odrednici, odnosno pravu za inspektore).

Problem nedostatka i zastarelosti vozila je takođe urgentno pitanje. Rukovodstvo inspektorata će taj problem izneti ministarki Dariji Kisić kao gorući kako bi se tražile mogućnosti u budžetu ministarstva ili, ako je potrebno, potraživati dodatna sredstva od Ministarstva finansija za nabavku novih vozila. Dao sam i sjajan primer Ministarstva rudarstva i energetike koje upravo, na veoma kvalitetan način rešava navedeni problem.
Razmotrili smo i problem dnevnica, i dogovorili da zajednički na koordinacionoj komisiji zahtevamo da se pokrene postupak izmene Uredbe koja to pitanje definiše te da se inspektori izuzmu iz ograničenja koja ona nameće.
Razmotren je problem ne funkcionalnosti softvera eInspektor koji nameće veoma mali broj nadzora i dogovoreno je da se pokrene dijalog u koordinacionoj komisiji po toj temi i predloži pojednostavljenje i nadogradnja softvera kako bi se inspekcijama omogućio rad u maksimalnom kapacitetu.

Po pitanju lične opreme rukovodstvo inspektorata insistiraće na sredstvima za nabavku pre svega zaštitne opreme sa kojom inspektori treba da idu u nadzor na gradilišta. Pri tome govorili smo i o potrebi da se pravilnikom propiše i ostala lična oprema koju treba da periodično dobija svaki inspektor, pre svega jakne- svake treće godine i cipele – najmanje jedan par svake godine.

Generalni utisak i očekivanja

I na kraju ovog izveštaja moj definitivni utisak: Inspektori rada imaju razloga za zadovoljstvo – dobili su i ministarku i rukovodstvo inspektorata, što bi rekli za 10. Pokazali su volju i odlučnost da rešavaju probleme sa kojima se suočavaju inspektori.
Očekujem da u kratkom roku to bude veoma vidljivo.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS-a