Jablanički okrug dobio podružnicu MINS-a

11/26/2022

Na poziv kolega sa juga Srbije, deo rukovodstva MINS-a učestvovao je juče u Jablaničkom upravnom okrugu na zajedničkom sastanku republičkih i lokalnih inspektora Leskovca, Lebana, Medveđe, Bojnika, Vlasotinca i Crne Trave.

Prijatno iznenađenje je da je bilo nekoliko koleginica koje su očigledno veoma pažljivo sve ovo vreme pratile aktivnosti MINSa i veoma dobro su upućene ne samo u dosadašnji rad veći i u detalje Inicijative MINS-a i NALED-a za dalju reformu inspekcijskog nadzora.

Inicijativa je naišla na odobravanje i nepodeljeno oduševljenje u svim detaljima koje smo podrobno objasnili, ali je i izražena bojazan da će teško i sporo doći do njenog prihvatanja i realizacije posebno imajući u vidu sporosti u formiranju vlade i kabineta ministarstava kao i njen oročen mandat. 

Naravno, složili smo se da uporedo sa forsiranjem Inicijative moramo raditi na rešavanju trenutnih problema pre svega problema dnevnica za republičke a korektivnog koeficijenta za lokalne inspektore.

Okupljanje inspektora iskorišćeno je za formiranje Podružnice MINS-aza Jablanički okrug. Rukovodilac podružnice ispred lokalnih inspektora biće Sanja Cakić, komunalni inspektor dok će se republički inspektori naknadno dogovoriti ko će iz predstavljatiu našoj organizaciji.

Sa srećom koleginici Sanji čiji je prvi zadatak da uz podršku načelnika okruga pokuša da poveća korektivni koeficijent lokalnih inspektora u Leskovcu.

Zahvaljujem se našim članovima rukovodstva iz ovog okruga Melani Stefanivić i Zoranu Mitiću na sjajnoj organizaciji sastanka kao i načelniku okruga Milošu Ćiriću na veoma srdačnom prijemu i gostoprimstvu i pomoći u organizovanju ovog događaja. 

Želim da naglasim da je načelnik Jablaničkog okruga prisustvovao na obe koferencije Dan inspektora Srbije koje su se održavale u Čačku i da sjajno poznaje problematiku inspekcija i spreman je da svojim kontaktima sa rukovodstvima opština doprinese uspehu nastojanja rukovodstva podružnice a u smislu poboljšanja statusa lokalnih inspektora.

Srećno Sanji i ostalima iz rukovodstva Jablaničke podružnice MINS-a.