Ko donosi i potpisuje rešenje u postupku inspekcijskog nadzora?

04/06/2020

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku, rešenje u postupku donosi, pa samim tim, i potpisuje ovlašćeno službeno lice – inspektor.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.