MDULS uputio JLS tumačenje uredbe: inspektorsko pravo na korektivni koeficijent ostaje na snazi!

01/06/2021

Veliko uznemirenje, pomalo i panika u inspekcijskim redovima na lokalu i pokrajini dešavala se u poslednjih par meseci, a uoči Nove godine i ovih dana posebno, povodom nedoumica i pogrešnih tumačenja Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima, a u vezi njenog posebnog člana 2. koji, po tim tumačenjima pravnih službi u JLS, limitira važenje uredbe na 2018. godinu i naredne dve budžetske godine, što bi u prevodu značilo da pravo inspektora na uvećanje plate do 20% prestaje da važi 1.1.2021. godine.

Kolege su ovih dana javljale da su u mnogim opštinama spremna nova rešenja u kojima se pomenuti dodatak izgubio, a u mnogima je to usmeno nagovešteno.

U skladu sa dogovorom koji smo nedavno postigli na sastanku u resornom ministarstvu, MDULS je izradio tumačenje Uredbe i juče ga uputio svim gradonačelnicima i predsednicima opština u Srbiji.

Dilema je eliminisana, pravo lokalnih i pokrajinskih inspektora na uvećanje koeficijenta do 20%, nastavlja da živi!

Evo najvažnijeg dela teksta tumačenja MDULS-a:

Zahvaljujem Ministarstvu državne uprave na pravovremenoj reakciji po ovom veoma značajnom pitanju i nadam se da ćemo realizovati i drugi deo dogovora, da što pre idemo na izmenu Uredbe i otklanjanje grešaka u njoj koje prave velike probleme u praksi, o čemu smo već pisali. U prlogu možete pogledati Dopis Ministarstva  JLS.

Dopis MDULS        Dopis – MDULS

Dragoman Paunović,

predsednik MINSa