MGSI opet daje primer: Svi inspektori koji su izrazili želju da učestvuju na konferenciji i sportskim susretima inspektora u Čačku idu, i to o trošku Ministarstva!

09/11/2023

Velika je stvar kada se uspostavi odnos poverenja, saradnje i prijateljstva između ministarstva i strukovne organizacije inspektora.

Sjajan primer je MGSI:
-mnogi predlozi MINS-a su uvaženi i našli svoje mesto u izmenjenom Zakonu o planiranju i izgradnji;
-na predlog MINS-a nekoliko kolega sa lokala ostvarili su svoju želju i prešli u redove republičke inspekcije;
-Za učešće na konferenciji i sportskim susretima inspektora koji će se održati u Čačku od 26. do 29. oktobra prijavilo se više od 20 inspektora MGSI. Svi do jednog dobili su odobrenje za dolazak, i ne samo to, troškove boravka u Čačku snosiće ministarstvo.

Svaka čast! To je primer!


-Ministar Vesić je nedvosmisleno izrazio poštovanje prema inspektorima: Nabavio je nova vozila i tehničku opremu, realizovao napredovanje kroz platne razrede u maksimalnom kapacitetu, organizovao je ručak za čitav kolektiv za Novu godinu. Takođe za sve koleginice u vezi proslave 8. marta, i td.
-Sa rukovodiocem inpsekcije Divcom smo na dnevnoj vezi i zajedno u borbi za tih čuvenih 20% i zvanje inspektora. Žestoka borba je pred nama jer se priprema izmena ZOIN što znači za ta naša opravdana stremljenja_sad ili ko zna kad!
-Tu je i podrška iz senke – naša Emeši, državna sekretarka, inače do pre par godina građevinska inspektorka iz Kovačice.
Zaista lepo. Veoma poštujemo takav stav i takav odnos MGSI!

Dragoman Paunović

Predsednik MINSa