Ministar Branko Ružić: Uvodimo službeničko zvanje “inspektor” i punu pravnu zaštitu inspektora

02/01/2019

Veoma značajne dogovore koje smo postigli na sastanku pre samo par dana, MDULS je odmah krenuo da realizuje u praksi.
Deo tog dogovora ministar Branko Ružić je i zvanično saopštio na godišnjoj konferenciji NALED-a, na kojoj je predstavljena „Siva knjiga 2019″.
Između ostalog rekao je:
Ove godine radiće se na podizanju ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija, jer bez dovoljnog broja dobro opremljenih i motivisanih inspektora nećemo postići krajnji efekat“.
Ova godina treba da donese povraćaj službeničkog zvanja “Inspektor” u službenički sistem Srbije, a radićemo na tome da inspektori uživaju i punu pravnu zaštitu države u sudskim procesima.
Očekujem da zajednički sa NALED-om uskoro predstavimo i rezulate analize kapaciteta, kako republičkih, tako i inspekcija na lokalu, i da zajednički sa ministrom finansija usvojimo trogodišnji plan zapošljavanja mladih inspektora, ali i da predstavimo nove modele opremanja inspekcija“
„Novi modeli vrednovanja rada inspektora takođe je jedan od ciljeva za 2019. Želimo da merilo uspeha rada jedne inspekcije ne bude broj ostvarenih nadzora ili količina oduzete robe, već mera ostavrenja javnog interesa u sektoru u kom rade“

Ovu godinu će, obeležiti početak rada u softveru E-inspektor:

Prve četiri pilot inspekcije – rad, sanitarna, tržišna i upravna, krenule su već da rade u ovoj platformi, a do kraja godine očekuje da i preostalih 38 inspekcija počnu da koriste ovaj softver u svakodnevnom radu. „Softver sam po sebi jeste upravo i sledeći veliki korak u reformi inspekcija, jer ne samo da donosi velike direktne uštede kroz digitalizaciju, već se u njemu po prvi put kreira i kartoteka kompletene privrede Srbije koju ćemo po rezulatima nadzora moći jasno prepoznati i kategorisati na onu dobru, onu s kojom radimo da bi bila bolja, i onu koja je svesno u sivoj zoni, prema kojoj ćemo usmeriti sve represivne resurse kako inspekcija tako i drugih državnih organa“

Ministar je naglasio da MDULS na ovom putu nije sam, da su potpisani i sporazumi sa strukovnim udruženjima Sudija kao i sa prvim strukovnim udruženjem Inspektora, sa željom da zajednički radimo na uvođenju novih alata koji povećavaju efikasnost samog nadzora, tako i na podizanju ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija, jer bez dovoljnog broja dobro opremljenih i MOTIVISANIH INSPEKTORA nećemo postići krajnji rezultat,bez obzira na to koliko nam s druge strane ovi alati budu dostupni.

Državnom sekretaru MDULS-a Zoranu Kasaloviću, pripalo je više nego zasluženo priznanje za doprinos jačanju efikasnosti inspekcijskog nadzora