Ministarka Marija Obradović: "Nećemo dozvoliti urušavanje dostignutog statusa lokalnih i pokrajinskih inspektora".

12/30/2020

Sa stanovišta rešavanja značajnih inspekcijskih pitanja, sled događaja i razvoj situacije u toku 2020. godine bio je više nego nepovoljan: korona, izbori, sporo formiranje Vlade i kabineta u ministarstvima, a onda je korona sustigla i predsednika MINS-a.

Sve je to uticalo da upadnemo u vremensku oskudicu – šahovski rečeno cajtnot, po najznačajnijem pitanju koje se tiče statusa lokalnih i pokrajinskih inspektora, a to je produženje važenja Uredbe koja je omogućila uvećanje plate inspektorima do 20%, imajući u vidu samostalni član 2. navedene uredbe koji to pravo limitira na 2018. i naredne dve budžetske godine, te da je u nekim opštinama već najavljeno: ako ministarstvo ne reaguje novom izmenom Uredbe, to pravo će od 1. januara biti ukinuto. Uz to sva naša rešenja o uvećanju plate po tom osnovu glase do 1. januara 2021. godine.

Bila je to i osnovna i jedina tema jučerašnjeg razgovora sa ministarkom Marijom Obradović, državnom sekretarkom Draganom Potparom i rukovodiocem Jedinice za podršku koordinacione komisije Draganom Pušarom.

Druge teme o daljoj reformi inspekcija ostale su za drugi put, kada rešimo ovo goruće pitanje.

Ministarka je apsolutno razumela paniku koja je zavladala u lokalnim i pokrajinskim inspekcijama povodom opasnosti da u statusnom smislu budu vraćeni tri godine unazad i izrazila odlučnost da se takav razvoj događaja ne sme dozvoliti.

Imajući u vidu navedeni „cajtnot“, kao i okolnost da Vlada za praznike neće raditi osim po pitanju kovida, dogovoreno je da MDULS preduzme sve korake koji stoje na raspolaganju kako bi se sprečio negativni scenario:

· MDULS će hitno izraditi mišljenje da je jasna namera donosioca Uredbe i da je u duhu tog propisa da uredba po pitanju prava inspektora na korektivni koeficijent treba da se primenjuje i posle 1. januara 2021. godine;

· MINS će sve pojave u gradovima i opštinama u smislu pokušaja gašenja ovog prava inspektora odmah prijaviti ministarki, koja će onda intervenisati kod gradonačelnika i predsednika tih gradova i opština.

TRAJNO REŠENjE:

Dogovorili smo se da posle Nove godine ministarka pokuša da na Vladi promeni Uredbu i otkloni bar one najkrupnije greške i smetnje u njoj a to je pravo rukovodioca inspekcije koji obavlja inspekcijski nadzor na terenu u neposrednom kontaktu sa subjektom nadzora (u ovom momentu oni ne mogu imati ukupno uvećanje više od 10% pa zato na primer u Novom Sadu šef inspekcije ima znatno manju platu od svog inspektora).

To je i glavni razlog što u mnogim opštinama nisu primenili uredbu jer nisu hteli da dozvole takvu anomaliju. Takođe, ukoliko Vlada prihvati da idemo na izmenu Uredbe otkloniće se i greške koje su se potkrale u vezi budžetske i poreske inspekcije.

Razumevanje na koje sam po ovom pitanju naišao u MDULS-u i spremnost da se i formalno i neformalnim putevima pomogne očuvanju dostignutog statusa lokalnih i pokrajinskih inspektora ohrabruje.

Ipak ne mogu reći da ću praznike provesti spokojno po ovom pitanju. Mir donosi samo nova Uredba.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS-a