Ministarki MDULS-a molba za hitan prijem delegacije MINS-a

06/10/2024

Poštovana ministarko,

Najpre da Vam u ime Mreže inspektora Srbije (MINS) i u svoje lično ime čestitam na izboru na ovu veoma odgovornu funkciju u Vladi Republike Srbije i da Vama i Vašim saradnicima poželim uspeh u vođenju ministarstva, reformi čitavog sektora javne uprave, a posebno reformi inspekcijskog nadzora i inspekcijskih službi kao oblasti od posebnog značaja ne samo za inspektore:

· Državi treba da je izuzetno važno da se poštuju i sporovode Ustav i zakoni koje je donela, u suprotnom zašto bi ih donosila-svakako ne da prava i obaveze koji iz njih proističu budu prazno slovo na papiru;

· Privredi je izuzetno važno da se obezbede i provedu ista pravila koja regulišu tržišnu utakmicu za sve subjekte, a posebno da se suzbije nelojalna konkurencija „rad na crno“ koja sa značajno nižim troškovima negativno utiču na rad registrovanih subjekata;

· Radnim ljudima i građanima je postojanje inspekcija u adekvatnom kapacitetu jedina garancija da će hrana koju kupuju u marketima biti bezbedna, gorivo koje toče u automobile na pumpama ispravno, skele na gradilištima biti propisne , provedeni i druge mere zaštite na radu tako da se spreče pogibije i povrede odnosno da se one svedu na najmanju moguću meru, da će životna sredina biti sačuvana od nesavesnih subjekata, da će infrastrukturni i građevinski objekti biti građeni i izgrađeni u skladu sa zakonskim odredbama i građevinskim normativima, i td.

Ujedno predlažemo hitan sastanak delegacije MINS-a sa ministarkom i njenim kabinetom, kako bismo razgovarali i napravili dogovore o daljoj reformi inspekcijskog nadzora i inspekcijskog sistema i koracima koje je potrebno preduzeti na tom planu, od kojih su neki izuzetno hitni s obzirom da su veoma negativni trendovi uveliko zavladali u većini inspekcijskih sektora i da je potrebno što pre rešiti probleme kako bi krupne a izuzetno negativne posledice po državu, privredu i građane bile predupređene, a sektor inspekcija bio postavljen na održive osnove, kako su to uradile još u prošloj deceniji sve države nekadašnje Jugoslavije a da ne govorimo o zemljama EU.

U vezi predloženog sastanka kandidujem sledeće teme za razgovor:

• Izmena ZOIN;

• Osnaživanje preventivne i savetodavne funkcije inspekcija;

• Predstavljanje inicijative za drugu fazu reforme inspekcijskog nadzora i razloga za podnošenje te inicijative;

• Rešavanje hitnih pitanja koja ugrožavaju i samo postojanje inspekcija (materijalni položaj republičkih inspektora-inspekcijski dodatak sa varijabilnim delom za terenski rad i ostvarene rezultate, uvođenje priznanja i novčane nagrade inspektora za ostvarene rezultate u radu, kapaciteti inspekcija u republici i na lokalu, zapošljavanje novih inspektora, zvanja inspektora na lokalu i pokrajini);

• Problemi funkcionisanja e-Inspektor, unapređenje sofverskog rešenja i njegovo uvođenje u rad pokrajinskih i lokalnih inspekcija;

• Sprovođenje Analize koja se tiče reorganizacije republičkih inspekcija (objedinjavanje srodnih inspekcija u inspektorate);

• Saradnja MINSa sa MDULS-om i Koordinacionom komisijom na rešavanju gore navedenih pitanja.

U prilogu dostavljamo intervju predsednika MINS-a Dragomana Paunovića datog PARAGRAFU u kome je tema inspekcija kod nas, u zemljama u okruženju i u državama EU sveobuhvatno tretirana, a radi pomoći novom rukovodstvu MDULS-a u sagledavanju problematike za koju je MDULS ovog puta sa punim mandatom resorno zadužen u Vladi Republike Srbije.

Srdačan pozdrav,

Dragoman Paunović, predsednik Mreže inspektora Srbije

Tel: 064 825 57 20