Ministarstvo građevine sve bliže cilju - inspekcijski sektor ocenjen najvišom ocenom, inspektori uskoro samostalni savetnici

07/02/2020

Posle februarske posete delegacije MINS-a Ministarstvu građevine, znali smo da smo u menadžmentu ovog ministarstva naišli na maksimalno razumevanje, i da smo u njima stekli iskrene prijatelje koji hoće da, zajedno sa nama daju maksimalni doprinos daljim reformama inspekcija, koje naravno podrazumevaju i poboljšanje statusa inspektora.

Dokaz uspostavljenog poverenja i međusobnog poštovanja je i današnji telefonski poziv Zorana Pavlovića, pomoćnika ministra koji vodi inspekcijski resor, sa kojim sam u skoro dvočasovnom razgovoru pretresao mnoge bitne teme, pri čemu smo razjasnili mnoge dileme vezane kako za status tako i za rad inspektora, pri čemu nam je akcenat bio na problemima komunalne i građevinske inspekcije.

Nekadašnji “dvojkaši” sada od ministarke ocenjeni najvišom ocenom – 4.

Za razliku od ostalih ministarstava koja su pandemijsku krizu iskoristila da prekinu započeti rad na sistematizacijama i realizaciju zacrtane politike MDULS-a i Vlade Srbije po pitanju inspekcija, u Ministarstvu građevine su rad ubrzali, i još u martu “provukli” sistematizaciju i obezbedili sredstva. Nova sistematizacija omogućava prevođenje svih inspektora u zvanje samostalnih savetnika, a predviđeno je i da se primi veliki broj novih inspektora od kojih će mnogi biti primljeni takođe u zvanju samostalnih savetnika. Naravno predviđena su i savetnička mesta za početnike u inspekcijama.

U realizaciji navedenog, menadžment ministarstva suočio se sa problemom – inspekcija je u ranijem periodu ocenjivana uglavnom veoma lošim ocenama – 2, što je predstavljalo problem i nesavladivu prepreku za prevođenje inspektora u više zvanje.
Ove godine došlo je do velike promene, da li u radu inspektora, ili u odnosu prema njima, ili je u pitanju i jedno i drugo, uglavnom, ministarka Zorana Mihajlović ocenila je inspekcijski sektor ministarstva najvišom ocenom – 4.

Kolege, nema razloga za strah i zabrinutost – prođimo slobodno kroz interni konkurs

U dogovoru sa SUK-om pronađeno je rešenje i inspektori će kroz interni konkurs koji podrazumeva i sprovođenje određenih testova znanja, biti prevedeni u više zvanje, posle čega se pristupa prijemu novih inspektora. Želim da kolegama koji su malo uplašeni ovom procedurom i navedenim ispitom, prenesem moj utisak koji sam stekao iz razgovora sa pomoćnikom ministra, da je takva briga bez ozbiljnog utemeljenja, da nema mesta nikakvim teorijama zavere, i da je reč o običnoj proceduri koju u postojećim i opisanim okolnostima moramo da prođemo kako bi došli do željenog statusa.
Zoran Pavlović je izrazio zainteresovanost za naš predlog da naši mladi a kvalitetni kadrovi iz JLS koji to žele, budu preuzimani u republičke inspekcije ovog resora – pre svega misli se na komunalne i građevinske inspektore, a sedišta će biti dislocirana po Srbiji i biće ih i u Čačku, Kraljevu, u Valjevu, Zaječaru i drugim gradovima i opštinama.

Ministarstvo će pomoći da rešimo problem lokalnih građevinskih inspektora a u vezi pristupa objedinjenoj proceduri.

Preneo sam pomoćniku problem u vezi pristupa objedinjenoj proceduri, i dogovorili smo način kako da građevinskim inspektorima tu veliku smetnju u radu rešimo.

Problematiku komunalne inspekcije pokušaćemo uskoro da pretresemo na najvišem nivou, tako što će naši najstručniji kadrovi iz JLS biti primljeni na razmenu mišljenja u ministarstvu.

Bilo je još puno veoma zanimljivih tema, ali za sada toliko.

Sa nestrpljenjem očekujemo realizaciju i okončanje internog konkursa i prevođenje kolega u više zvanje.

I na kraju da još jednom istaknem moje mišljenje i utisak – da nam je više ovakvih menadžera u inspekcijama kao što je Zoran Pavlović, sve bi bilo lepše i lakše.

Dragoman Paunović, predsednik MINS-a