MINS traži hitan prijem u MDULS-u

11/05/2020

Ministarki, g-đi  MARIJI OBRADOVIĆ

Predmet: Molba za HITAN prijem delegacije Mreže inspektora Srbije radi dogovora o daljoj reformi inspekcijskog sektora i nastavku saradnje na relaciji MDULS-MINS

Poštovana ministarko,

Najpre da Vam, u ime strukovne organizacije inspektora Srbije i u svoje ime čestitam izbor na veoma odgovornu funkciju i da Vam poželim sreću i uspeh u vođenju ministarstva, reformi javne uprave, a u okviru toga i reforme inspekcijskog sektora.

Molim Vas za hitan prijem delegacije Mreže inspektora Srbije. Hitnost je potrebna iz dva razloga:

  1. Potrebna je hitna konsolidacija dostignutog nivoa reforme, kako se ne bi dozvolili koraci unazad kada su u pitanju lokalni i pokrajinski inspektori, kao i neophodnost hitne realizacije planova kada su u pitanju republičke inspekcije, za šta je stvoren potrebni pravni okvir, i rezultat je kvalitetnog rada MDULS-a i Vlade Srbije u prethodne tri godine. U cilju realizacije navedenog, predlažemo:
  • Da se hitno pristupi postupku izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 44/ 2008 – prečišćen tekst, 2/2012, 113/2017 – dr.zakon i 23/2018) s obzirom na vremensku oročenost važenja, odnosno da važenje Uredbe ističe 1. januara 2021. godine, pri čemu želimo da ukažemo i na nekoliko grešaka koje su se potkrale svojevremeno prilikom pisanja navedene Uredbe, a koje su dovele do niza problema i nelogičnosti u funkcionisanju inspekcija, pa ih je ovom prilikom potrebno ispraviti.
  • Intenziviranje aktivnosti Koordinacione komisije na realizacija izmena sistematizacija i prevođenje inspektora u zvanje samostalnih savetnika u ministarstvima gde se to još nije desilo, kao i na hitnom prijemu novih inspektora;
  1. Mreža inspektora Srbije želi da predloži dalju ubrzanu reformu inspekcijskog sektora kako bi smo je, po HITNOJ PROCEDURI, do kraja mandata aktuelne Vlade Republike Srbije, uspešno priveli kraju. Da bi tako bilo, potrebna je:
  • Izmena Zakona o inspekcijskom nadzoru (sledstveno i drugih zakona) koja podrazumeva :
  1. Uvođenja posebnog službeničkog zvanja inspektor;
  2. Brisanje prekršajnih odredbi za inspektore (navedeni prekršaji nisu poznati u zakonodavstvima drugih država Evrope i zemalja u okruženju, a posledica su nekadašnjeg nepoverenja države u inspektore, što smo u  međuvremenu prevazišli);
  3. Pravna zaštita inspektora u slučaju da inspektor bude utužen povodom obavljanja službene dužnosti-što je uobičajeno u svim zakonodavstvima Evrope i regiona;

Uvereni smo da ćete razumeti razloge hitnosti predloženog radnog sastanka i da ćemo veoma brzo uspostaviti kvalitetnu saradnju i partnerstvo u rešavanju „inspekcijskog pitanja“ u Srbiji.

Srdačan pozdrav,

PREDSEDNIK MINS-A

Dragoman Paunović