MINS traži novi prijem u MDULS-u i razgovor o nastavku reforme inspekcija

01/15/2021

Poštovana ministarko,
Nadam ste da ste Vi i svi članovi Vašeg kabineta praznike proveli u zdravlju i veselju, i da ste se malo odmorili od redovnih radnih aktivnosti i ogromnog broja informacija koje ste morali da primite obradite, i o njima donesete sud i adekvatne odluke, za veoma kratko vreme.

1. Najpre da Vam dam povratnu informaciju – Reakcija MDULS-a po pitanju sprečavanja najavljenog urušavanja statusa lokalnih inspektora ukidanjem korektivnog koeficijenta je bila izuzetno kvalitetna, vaš dopis gradonačelnicima i predsednicima opština je rezultirao tako da su sredine koje su već uručile inspektorima nova rešenja bez korektivnog koeficijenta kao na pr. Soko Banja ta rešenja pocepala i donela su nova, u skladu sa instrukcijom. Mnogi gradovi su održali sednice Gradskog veća (npr. Novi Sad) i doneli odluku o nastavku isplate korektivnog koeficijenta, a u nekima su jednostavno gradonačelnici samo prosledili instukciju MDULS – a nadležnim službama kao pravno pokrice i nastavljeno je primena Uredbe(primer Čačak) . Tačnu situaciju u svim opštinama videćemo uskoro kada primimo prvi deo januarske plate, ali verujem da neće biti nekih negativnih iznenađenja, a ako ih bude javićemo Vam odmah, kako smo se i dogovorili. Vaš dopis adresiran na gradonačelnike i predsednike opština otvorio je vrata da MINS ponovo pokuša razgovore u onim sredinama gde inspektori nisu dobili taj dodatak (oko 20% uglavnom malih opština i jedan grad-Zaječar) kako bi se i u njima uspostavila poštena nadoknada inspektorima za terenski rad i sve rizike kojima su pri tom izloženi.

2. Još jednom želim da izrazim zahvalnost MDULS-u na gore opisanoj intervenciji, i koristim priliku da podsetim na drugi deo dogovora da što pre idemo sa izmenom Uredbe kako bi one greške u njoj pre svega u vezi šefova inspekcije koji ujedno i obavljaju inspekcijski nadzor ispravili jer ta greška pravi ogromne probleme. Nacrte dve varijante Izmene uredbe sam Vam poslao, ja bih bio zadovoljan i lakšom opcijom koja samo otklanja navedene greške a ako uspete da progurate težu to bi bio zaista krupan iskorak. Protiv lakše opcije jednostavno baš niko u Srbiji nema ništa i sve JLS je željno isčekuju već dve godine, a za težu treba vam saglasnost ministarsva finansija.

3. Kako nam, na žalost, ove godine vreme nije saveznik – Mreža inspektora Srbije odmah po praznicima javlja sa predlogom da nastavimo izuzetno kvalitetan i pre svega efikasan dijalog koji smo uspostavili na prošlom sastanku u MDULS-u, ovog puta u vezi tema koje se tiču dalje reforme inspekcijskog sistema.
Zato bih zamolio novi termin za razgovor sa ministarkom i državnom sekretarkom koji je izuzetno potreban u ovoj fazi kada ministarka i kabinet sagledavaju situaciju i cene sve argumente i ideje u oblasti navedene reforme jer bez informacija koje mogu dobiti jedino od mene, ne zato što sam mnogo pametan već zato što sticajem pozitivnih okolnosti raspolažem potpunom i zaokruženom slikom nastanka, razvoja, sjajnih dana inspekcija u Evropi i u Srbiji, kataklizmičkog momenta za inspekcije u celoj Evropi nastalog „rušenjem Berlinskog zida“, posledica tog momenta u Evropi i kod nas, prevazilaženja krize i postavljanje inspekcija u Evropi na mesto koje im pripada u funkcionisanju savremenog društva, „uništavanju“ inspekcija u Srbiji od kataklizmičkog momenta do 2012. godine, kao i o dosadašnjim rezultatima na „uspravljanju“ inspekcija u Srbiji, rezultatima dosadašnje reforme u ovoj oblasti kod nas kao i pravcima kuda treba ići dalje.
Navedenim podacima raspolažem jer sam dvadeset godina u inspekcijskom sistemu a to je vreme kada se gore opisani krah inspekcije i pokušaji uzdizanja dešavao, a uz to, ljubaznošću USAID-a na ove teme imao sam mnogobrojne i dugotrajne razgovore sa najvećim evropskim ekspertima – Donaldom mek Grijem iz Engleske (bio je i konsultant Svetske banke za oblast inspekcija) kao i trenutno najvećim autoritetom u Evropi u oblasti – Robom Veldersom iz Holandije kao i sa inspektorima Češke i Belgije.
Verujem da bi novih 60 do 90 minuta razgovora sa ministarkom i državnom sekretarkom u potpunosti zaokružilo dosadašnja saznanja koja su do sada sigurno pribavljena iz službi i resora MDULS-a kao i iz Jedinice za podršku Koordinacione komisije, te da bi posle toga situacija bila zrela da ministarka i kabinet MDULS-a donesu konačne odluke u vezi rešavanja „inspekcijskog pitanja“, odnosno rešenja će se sama nametati. Pri tom naglašavam da su u Evropi na koju se ugledamo i sa čijim zakonodavstvom želimo da se upodobimo, kao i u mnogim zemljama u okruženju, ta pitanja su već rešena, pa ta rešenja možemo iskoristiti u nastojanju da izgradimo inspekcijski sistem kakav je potreban privredi i građanima Srbije.

U svakom slučaju nada, ali i predlog Mreže inspektora Srbije je da se te konačne odluke o daljoj reformi inspekcija donesu do kraja januara, kako bi, s obzirom na vremensku oskudicu, svi učesnici usmerili svoje maksimalne resurse na realizaciju svog dela odgovornosti i uloge u navedenom procesu, te da do kraja 2021. godine postignemo značajne rezultate na „podizanju“ inspekcijskog sistema koji je neophodan Srbiji, na šta su već nekoliko godina ukazivale i sve međunarodne organizacije koje su analizirale privredu Srbije i reforme koje se u njoj sprovode.
U očekivanju skorog susreta i razgovoru u MDULS-u na ove teme srdačno Vas pozdravljam.

Dragoman Paunović,

predsednik Mreže inspektora Srbije