MINS traži prijem kod premijerke

11/05/2020

Predmet: Molba za HITAN sastanak radi dogovora o daljoj reformi inspekcijskog sektora i realizaciji do sada donetih akata Vlade Srbije u toj oblasti.

Poštovana gospođo, predsednice Vlade Republike Srbije,
Molim Vas za hitan prijem delegacije Mreže inspektora Srbije, jedinstvene strukovne organizacije koja obuhvata sve inspektore Srbije, bez obzira na kom nivou državne organizacije rade i u kojoj oblasti vrše nadzor, kako bismo razmenili stavove i napravili dogovore o daljim reformama inspekcijskog sektora u Srbiji, sa ciljem da se ista ubrza i da u narednih godinu i po dana, navedenu reformu uspešno privedemo kraju.
Mi znamo da ste uz resorno ministarstvo – MDULS, bili glavni zagovornik i promoter rešavanja „inspekcijskog pitanja“ u Srbiji, i da ste u potpunosti informisani o dosadašnjim rezultatima i pravcima u kojima treba da se kreće dalje reforma ovog sektora.

Zbog toga želimo da Vama lično ukažemo na hitnu potrebu konsolidacije dostignutog, kako se ne bi dozvolili koraci unazad, kao i na neophodnost hitne realizacije onoga što je dogovoreno kada su u pitanju republičke inspekcije, i za šta je stvoren potrebni pravni okvir, a rezultat je kvalitetnog rada Vlada Srbije u prethodne tri godine, i to:

• Hitno produženje važnosti Uredbe za lokal i pokrajinu (uz ispravljanje malih greščica koje su se potkrale u tekstu, a koje prave veliki problem);
• Hitna realizacija izmene sistematizacija i prevođenje inspektora u zvanje samostalnih savetnika u ministarstvima gde se to još nije desilo;
• Hitan prijem novih inspektora;
Sigurni smo da ćemo u Vama imati sagovornika koji će u potpunosti razumeti potrebu za daljom ubrzanom reformom inspekcijskog sektora kako bi smo, do kraja mandata aktuelne vlade navedenu reformu uspešno priveli kraju. Da bi tako bilo, potrebno je:

• Izmena Zakona o inspekcijskom nadzoru koja bi između ostalog obuhvatila i :
a) Uvođenja posebnog službeničkog zvanja inspektor;
b) brisanje prekršajnih odredbi za inspektore (navedeni prekršaji nisu poznati u zakonodavstvima drugih država Evrope i zemalja u okruženju, a posledica su nekadašnjeg nepoverenja države u inspektore, što smo u međuvremenu prevazišli);
c) Pravna zaštita inspektora u slučaju da inspektor bude utužen povodom obavljanja službene dužnosti-što je uobičajeno u svim zakonodavstvima Evrope i regiona;

• Ukrupljavanje inspekcija i njihovo veće osamostaljenje od ministarstava – stvaranje jedinstvenog inspekcijskog sistema sa profesionalnim menadžmentom, čiji bi poslodavac bila Vlada Republike Srbije, i uporedo sa tim proširenje ovlašćenja i pronalaženje nove adekvatnije uloge i mesta koordinacione komisije.

Srdačan pozdrav,
PREDSEDNIK MINS-a

Dragoman Paunović