MINS U SREMSKOM OKRUGU KRAJEM NEDELjE

01/10/2022

Rukovodstvo MINS-a obići će u petak, 14. 01.2022. godine kolege koje deluju na području Sremskog upravnog okruga, sa ciljem da se upoznamo sa rezultatima na području unapređenja inspekcija i statusa inspektora, sa eventualnim problemima kako bismo pokrenuli inicijative za njihovo rešavanje, a pre svega da se i lično upoznamo i družimo, koliko to vreme dozvoli.
Sutradan, održaće se i radni sastanak proširenog rukovodstva MINS-a na kome ćemo analizirati događanja, uspehe i neuspehe u prethodnoj godini i napraviti dogovore oko aktivnosti koje su pred nama, a uveče ćemo imati i zabavni program, naravno uz poštovanje važećih epidemioloških mera.
Pozivamo zainteresovane inspektore da nam se pridruže.
Dragoman Paunović, predsednik MINS-a