MINS u Valjevu

11/16/2022

Rukovodstvo MINSa posetilo je lokalne inspektore iz gradske uprave Grada Valjeva  na čelu sa rukovodiocem inspekcije Milicom Ostojić.

Lokalni inspektori Valjeva su stupanjem na snagu Uredbe 2018. godine medju prvima dobili korektivni koeficijent 20% ali im je isti  krajem 2020. godine umanjen za 10%.

 

Narednih dana MINS će rukovodstvu Valjeva uputiti Dopis kojim će obrazložiti predlog MINSa da radi uspostavljanja pravednih odnosa u sistemu plata i uvažavanja specifičnosti inspekcijskog poziva u odnosu na druge službe korektivni koeficijent poveća, odnosno vrati u predjašnje stanje.

 

MINS se zahvaljuje rukovodstvu Valjeva na srdačnom prijemu i dobrodošlici kao i republičkim inspektorima rada koji su prisustvovali dogadjaju i učestvovali u razmeni mišljenja

Suzana Gligorić

Potpredsednik MINSa