Mišljenje o prisustvu izvršenika u postupku izvršenja rešenja građevinskog inspektora

10/15/2019

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18) u članu 171. uređuje izvršenje rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, kao poseban oblik upravnog izvršenja. U stavu 1. ovog člana propisano je da rešenje o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, koje se donosi na osnovu ovog zakona, izvršava – u delokrugu jedinicije lokalne samouprave – organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove građevinske inspekcije.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.