Molba za realizaciju Akcionog plana Vlade RS, vezano za prevođenje inspektora u zvanje samostalnog savetnika

05/31/2021

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
– Zlatibor Lončar, ministar –

Predmet: Molba za realizaciju Akcionog plana Vlade RS, vezano za izmenu sistematizacije i prevođenje inspektora u zvanje samostalnog savetnika

Poštovani gospodine ministre,
U februaru prošle godine bio sam ljubazno primljen u vašem kabinetu i imao sam čast i zadovoljstvo da sa Vama i šefom Vašeg kabineta porazgovaram na temu mogućnosti realizacije mera Vlade RS za unapređenje kapaciteta inspekcija izražene kroz Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije a koje se tiču statusa inspektora, odnosno izmene Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta koji bi omogućio prevođenje sanitarnih i zdravstvenih inspektora u zvanje samostalnog savetnika kao i prijema novih inspektora.

Tom prilikom sam Vas zamolio da, ako je moguće, izvršimo jasno opredeljenje Vlade RS pre izbora, ali sam sa razumevanjem prihvatio vaše obrazloženje da nemate kadrovskih kapaciteta da se bavite sa tom temom imajući u vidu da je epidemija Kovid 19 uveliko kucala na vrata Srbije, pri čemu ste obećali da ćete to učiniti do Nove godine.
Ovom prilikom Vam se obraćam istim povodom, ali želim da ukažem na okolnost da su sva ministarstva već uveliko realizovala prevođenje inspektora u više zvanje, tako da su sada samo inspektori Vašeg ministarstva i dalje u položaju koji degradira inspekcijski poziv.

Verujem da se slažete sa mojom ocenom da su sanitarni i zdravstveni inspektori podneli izuzetno veliki teret borbe protiv Kovida 19, ne žaleći da u toj borbi rizikuju i sopstveno zdravlje i život, i da ne zaslužuju da budu potcenjeni i diskriminisani u statusnom smislu u odnosu na svoje kolege iz drugih ministarstava.

Molim Vas da imajući u vidu sve gore rečeno izdate nalog službama Vašeg ministarstva da sistematizaciju urade i provedu kroz propisanu proceduru po hitnom postupku, kako bi Vaši inspektori što pre došli do makar pristojne osnovne plate od 66.000 dinara, koliko donosi zvanje samostalnog savetnika, odnosno početni koeficijent u navedenom zvanju – 3,16.

Nadam se da nećete zameriti na ovom ponovnom obraćanju i unapred Vam se zahvaljujem za razumevanje i saradnju.
Dragoman Paunović, predsednik MINS-a
[email protected]
mob.tel: 064 825 57 20