Nova misija Zorana Pavlovića: Preporod inspekcija Ministarstva rudarstva i energetike!

01/20/2021

Posle sjajno odrađenog posla u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture po pitanju jačanja kapaciteta inspekcija i popravljanju statusa inspektora, Zoran Pavlović i na novoj poziciji- pomoćnika ministarke Ministarstva rudarstva i energetike nastavlja istim tempom i u istom stilu: Njegova nova misija je uzdizanje inspekcija MRE, i ubrzo će rezultati biti veoma jasni i vidljivi!

Evo elemenata na osnovu kojih sam, posle nedavnog prijema u ministarstvu, izveo gore navedeni zaključak:

Nova sistematizacija MRE je već usvojena i stupila je na snagu;

Sistematizovano je 39 inspektorskih radnih mesta i tri radna mesta za pravnu i administrativnu podršku inspektorima u okviru grupe za pravne i administrativne poslove u sektoru za inspekcijski nadzor (što do sada nije bilo i što ćemo retko gde naći u drugim resorima);

Radna mesta inspektora razvrstana su u zvanja na sledeći način: 3 viša savetnika, 36 samostalnih savetnika!

Formiran je sektor za inspekcijski nadzor koji nije postojao u ranijoj sistematizaciji, tako da su sve inspekcije MRE raspoređene u poseban sektor(elektroenergetska inspekcija, inspekcija opreme pod pritiskom, energetska inspekcija i rudarsko geološka inspekcija).

Sva slobodna radna mesta u saradnji sa MINS-om biće ponuđena lokalnim inspektorima koji zadovoljavaju uslove, a o samoj tehnici kako da se najefikasnije sprovede ta karijerna prohodnost inspektora sa “lokala” ka “republici” što je svakako u skladu sa opredeljenjima i odredbama postojećeg službeničkog sistema, upravo se dogovaramo.

Uz sve to, kao šlag na tortu, dolazi i saznanje da je planirana nabavka novih 6 vozila, tako da će ukupno biti 13 vozila od čega 5 terenskih i 8 putničkih. O ostaloj opremi da i ne govorimo – sve je u skladu sa najvišim standardima.

Poznajući oficirsku energičnost i posvećenost Zorana Pavlovića, očekujemo da inspekcije MRE profunkcionišu punim plućima i kapacitetima.

Biće mi veoma veliko zadovoljstvo da u tom procesu sarađujemo, pre svega preporukama kvalitetnih kadrova sa lokala, a onda i da propratimo i predstavimo rad i rezultate tako ojačane inspekcije.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS-a