O reformi inspekcija

11/04/2019

Inspektori su nekad isključivo kažnjavali, danas su savetodavci dobre privrede. Prethodnih godina inspekcijski nadzor je bio nepredvidljiv, jer se nije znalo šta će inspektor kontrolisati. Danas, zahvaljujući kontrolnim listama, nadzor je predvidljiv i transparentan.

Pogledajte kratak film O reformi inspekcija koji je pripremila Jedinica za podršku Koodinacionoj komisiji.

Izvor: Youtube