Одличан састанак у МДУЛС-у: Време пред нама носиће велики рад и труд, а донеће изузетно значајне резултате

09/14/2021

Време неразумевања, неспоразума, недостатка контакта, све оно негативно што је било у односу МДУЛС-а и МИНС-а у првој половини године, дефинитивно смо превазишли, сада је то прошлост на коју не желимо ни да се осврћемо.
Завршеном послу нема мане и зато се, бар ми у МИНСу, нећемо бавити ни људима који су на то утицали (из неких сектора министарства) ни разлозима због којих су то чинили.

Оно што је сада једино значајно је да смо успоставили изузетно квалитетан однос лично са министарком Маријом Обрадовић, да је министарка у потпуности разумела оправданост захтева и предлога МИНС-а и да сада заједно крећемо пуним капацитетима у велики рад који води остваривању жељеног положаја и улоге инспекција у друштву.

Укратко, данас је министарка преко најужег руководства МИНС-а саопштила читавој инспекторској заједници кораке који су већ у току а и оне који следе када је у питању реализација питања која смо дефинисали као приоритетна:
ХИТНЕ МЕРЕ по питању капацитета инспекција: Министарка је упутила писмо свим министарствима да се хитно ускладе систематизације тамо где нису усклађене и да се покрену конкурси за пријем нових инспектора до броја предвиђеног акционим планом. Истовремено министарка ће у Влади Србије и Министарству финансија обезбедити проходност тих захтева. Договорена је и координација око наведене реализације у случају да неко министарство добије негативан одговор на захтев за пријем инспектора.


Министарка ће покушати да неформалним утицајем помогне решавање статусних питања у министарствима где није то решено уопште или није решено адекватно. Прецизирали смо која су то министарства.

ДНЕВНИЦЕ: Министарка ће од премијерке тражити потврду информације да ће Уредба која лимитира дневнице на 75 односно 150 динара бити укинута до Нове године. Уколико се од тога одустане министарка ће захтевати измену Уредбе тако да инспектори буду изузети, односно да добијају нормалну дневницу која покрива реалне трошкове на терену.

ПИТАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ: Проблем створен околношћу да је усвојена Стратегија реформе јавне управе до 2030 године без једне речи о реформи инспекције министарство ће решити изменом Стратегије која се управо припрема. У консултацији са МИНСом биће допуњена најважнијим питањима која се сада налазе у тзв“ходограму“.

НОВО СЛУЖБЕНИЧКО ЗВАЊЕ: Министарка је „препаковала“ буџет министарства и обезбедила средства за анализу потребе увођења новог звања у службенички систем са упоредном анализом како је то решено у другим европским и земљама у окружењу што је неопходан први корак да би се после тога, изменама неколико закона то и остварило.

ПРОБЛЕМ ШЕФОВА НА ЛОКАЛУ И У РЕПУБЛИЦИ: Иако није била договорена тема за данашњи састанак министарка је позвала Ивану Савићевић, руководиоца сектора, од које смо добили информације да се припрема и да је вероватна измена Уредбе о платама(на локалу и покрајини) пре свега због уједначавања основних коефицијената у градовима и општинама Србије, те да ће ту прилику искористити за покушај исправке положаја шефова(пример Радована Гашпаревића шефа еколошке инспекције у Новом саду који има 7.000 мању плату од својих инспектора.

По питању положаја шефова у републици Ивана је била отворена за могућност измене и те уредбе у смислу да се изузму руководиоци инспекција и инспектори из квоте од 10% колико у органу може бити виших саветника.

ГЕНЕРАЛНИ УТИСАК РУКОВОДСТВА МИНСА О САСТАНКУ: Изузетан оптимизам код свих чланова данас бројне делегације МИНСа после састанка био је нескривен -ствар се развија веома добро, министарка и њени сарадници су потпуно посвећени и са великим ентузијазмом приступају реализацији договореног.

 

Широки осмеси на лицима руководилаца МИНСа сведоче о уверењу да ћемо имати о чему да говоримо и шта да славимо на конференцији „Дан инспектора Србије“ коју ћемо на пролеће одржати у Чачку.