ODRŽANA PRVA SEDNICA KOORDINACIONE KOMISIJE U NOVOM SAZIVU

03/30/2021

Danas je u Palati „Srbija“ održana prva sednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor u novom sazivu.
Akcenat je bio na predstavljanju članova novog saziva Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije, imenovanju rukovodilaca i zamenika rukovodilaca Radnih grupa i razmatranju Akcionog plana za zapošljavanje službenih lica, koja obavljaju poslove inspekcijskog nadzora.
Jedna od glavnih tema sednice bila je i aktivnost Radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid19.

„Savet je da sve inspekcije dodatno urede postupanje svojih inspektora, a apelujem i na povećanje dinamike koordinacije u radu svih inspekcija čiji je obim rada dodatno povećan usled pandemije virusa Kovid 19.“, rekao je Goran Stamenković, pomoćnik ministra y Ministarstvu zdravlja.

Pored navedenih aktivnosti, na sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor predstavljeni su hodogrami koji se tiču reformi inspekcija za period 2020-2022. godine.

Jedan od zaključaka sednice bio je da je neophodno podići standard i obavezno izvršiti izmenu Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim će se regulisati zvanje inspektora i time svakom pojedinačnom isnpektoru obezbediti poboljšanje uslova za rad kao i samog položaja.