OLIVERA KIKANOVIĆ (MINS) DOBITNICA PRIZNANjA "ŠAMPION JAVNO - PRIVATNOG DIJALOGA"

11/18/2021

Na danas održanoj završnoj konferenciji četvorogodišnjeg projekta „Javno – privatni dijalog za razvoj“ koji je sproveo NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike a uz podršku USAID-a, članica rukovodstva MINS-a Olivera Kikanović, inače inspektorka Zaštite životne sredine iz Šapca, dobila je izuzetno priznanje – proglašena je šampionom javno-privatnog dijaloga.
U navedenom projektu MINS je učestvovao zajedno sa partnerskom ekološkom organizacijom „3e“ iz Beograda, čiji je osnivač i predsednik Srđan Gajić takođe dobitnik ovog visokog priznanja, a rezultat je izrađena Studija stanja u oblasti upravljanja otpadnim vodama u Srbiji, sa posebnim akcentom na otpadne vode koje nastaju kao rezultat aktivnosti privrede.
Kontakti, poznanstva i prijateljstva sklopljena u realizaciji ovog projekta biće dragocen kapital za buduće funkcionisanje MINS-a, i zato smo neizmerno zahvalni NALED-u na podršci unapređenju kapaciteta MINSa i u ovoj oblasti.
Inače, dobitnica priznanja – naša Olja, osim redovnih radnih zadataka koje obavlja u šabačkoj inspekciji, angažovana je i kao saradnik-praktičar na Akademiji strukovnih studija Šabac, odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam i takođe, veoma je zapažena kao autorka stručnih radova u oblasti ekologije.

Evo nekih:
1. Olivera Kikanović, Maja Mandić, Dragana Nešković-Markić „Upravljanje otpadom u Gradu Šapcu“ Zbornik radova „Smederevo ekološki grad“ (2016);
2. Draženko Bjelić, Dragana Nešković Markić, Željka Šobot Pešić, Miloš Sorak, Olivera Kikanović, Ljiljana Vukić, Marina Ilić, Anđelka Mihajlov „Environmental assessment of municipal solid waste Management in Banjaluka, Bosnia and Herzegovina“ Environmental Engineering and Management Journal (2017);
3.Dragana Neskovic-Markic, Hristina Stevanovic Carapina, Drazenko Bjelic, Ljiljana Stojanovic Bjelic, Predrag Ilic, Zeljka Sobot-Pesic, Olivera Kikanovic, Using Material Flow Analysis for Waste Management Planning, Polish Journal of Environmental Studies (2019);
4. Suzana Knežević, Olivera Kikanović „Upravljanje otpadom u selima na teritoriji Grada Šapca“, Zbornik radova „Smederevo ekološki grad“ (2018);
5. Olivera Kikanović, Dragana Nešković-Markić „Kvalitet vazduha na teritoriji grada Šapca“ Zbornik radova „Smederevo ekološki grad“ (2020);
Sve u svemu, očigledno je da je priznanje stiglo u prave ruke.