Pitamo inspektore i rukovodioce inspekcija (anketa) o pravnom položaju i statusu inspekcija danas i predlozima za unapređenje

10/20/2021

Link za inspektore

https://www.surveymonkey.com/r/JN7ZLF8

Link za rukovodioce inspekcija i organizacionih jedinica
https://www.surveymonkey.com/r/JNT7C29

Potrebno je da u što većem broju popunimo anketu koja će dati odgovore na pitanja šta misle sami inspektori i rukovodioci inspekcija o položaju inspektora danas i kako bi to trebalo da bude rešeno u bliskoj budućnosti.
Anketa je anonimna a rezultati će koristiti ekspertskom timu NALEDa na čelu sa Milanom Stefanovićem na izradi „Uporedno pravne analize pravnog položaja inspektora, sa preporukama za unapređenje položaja i rada“ čiji je naručilac MDULS.
Rezultati Analize opredeliće smer u kome će ići izmene zakona i drugih propisa koji regulišu gore navedenu oblast, kako bi Srbija konačno ispoštovala svoje inspektore i postavila ih na ono mesto u službeničkom sistemu koje odgovara njihovoj stvarnoj ulozi i doprinosu ukupnom kvalitetu života građana i funkcionisanju privrede.

Dragoman Paunović

Predsednik MINS