Pitanja i odgovori

10/15/2019

Pitanje:
Da li je potrebno da se za kontrolni inspekcijski nadzor otvori novi predmet ili se rad nastavlja u već otvorenom predmetu?

Mišljenje:
U članu 6. stav 7. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18) utvrđeno je da se kontrolni inspekcijski nadzor vrši radi utvrđivanja izvršenja mera koje su predložene ili naložene nadziranom subjektu u okviru redovnog ili vanrednog inspekcijskog nadzora. Кontrolni nadzor čini deo celine određenog inspekcijskog nadzora i predmeta, odakle sledi potreba da bude deo istog predmeta. 

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.