Pod lupom prosvetnog inspektora

05/12/2021

Pred vama je tekst o prosvetnoj inspekciji u okviru rubrike „Na terenu sa inspektorima“.

Veoma važan i značajan za sve nas u inspekcijama ali i za sve druge koji su direktno ili indirektno u kontaktu sa nama. Nadamo se da će se ovakva medijska podrška nastaviti i prikazati svakodnevicu drugih inspekcija.

Prosvetna inspekcija – 30.4.2021.

Objavljen tekst je nastao okviru projekta reforme sistema inspekcijskog nadzora koju sprovodi Ministarstvo državne uprave lokalne samouprave, Koordinaciona komisija Vlade Repblike Srbije za inspekcijski nadzor, u saradnji sa NALED-om i Jedinicom za podršku Koordinacionoj komisiji, uz podrsku Evropske banke za obnovu razvoj (EBRD).