Potpisan sporazum MDULS i "Mreže inspektora" o saradnji

03/01/2023

 Predsednik udruženja „Mreža inspektora Srbije“ Dragoman Paunović  i ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović potpisali su danas Sporazum o saradnji u oblasti inspekcijskog razvoja.

Martinović je istakao da potpisivanje Sporazuma predstavlja najznačaniji korak u osnaživanju međusobne saradnje, jer
podrazumeva još intenzivnije uključivanje MINS-a u rad Koordinacione komisije i svih njenih radnih grupa, a u cilju realizacije zajedničkog cilja poboljšanja statusa i rada inspektora i inspekcijskih službi u Srbiji. Dodao je da je na tom putu značajno da se javnost prevashodno upozna sa činjenicom da inspektori nisu neko ko kažnjava, već da su dobronamerni partneri u izgradnji fer ambijenta u zemlji.
„Na ovaj način podići ćemo inspekcijski nadzor na viši nivo, imajući u vidu da je to za državu veoma važan posao, pre svega
kada je u pitanju suzbijanje sive ekonomije. Inspektori uočavaju kršenje zakona i propisa, njihov posao je zaista težak i odgovoran. Na terenu se susreću sa raznim neprijatnostima, zato je važna promocija njihove preventivno-savetodavne uloge, kako bi građani i privredni subjekti postigli zakonitost, za šta ćemo se zalagati i u Koordinacionoj komisiji i u daljoj reformi sistema inspekcija“, naglasio je Martinović. Kako je ukazao, inspekcijskim službama u prethodnih nekoliko godina vraćeno je dostojanstvo, a ukinuta je i restriktivna mera ograničenja broja samostalnih savetnika republičkih inspektora.

Prema rečima predsednika MINS-a Dragomana Paunovića, da bi postojao kvalitetan inspekcijski nadzor, neophodno je da se
ispune određeni preduslovi koji se tiču kapaciteta inspekcija Srbije i materijalnog statusa inspektora.
„Uprkos svim planovima i otvorenim konkursima za zapošljavanje inspektora, nismo uspeli da dostignemo minimalni
broj inspektora, koji je predviđen analizom urađenom 2019. godine. Razlog tome je, pre svega, veliki odliv inspektora, zbog starosne strukture, ali i slabog materijalnog stanja. Uveren sam da ćemo budućim zajedničkim radom uspeti da rešimo bar neke od gorućih problema, u cilju uspostavljanja inspekcijskog sistema kakav je potreban Republici Srbiji i njenim građanima“, izjavio je Paunović.
Sporazum će ubrzati razmenu informacija, unaprediće povezivanje inspekcija, kao i implementaciju zajedničkih projekata koji doprinose jačanju delotvornosti inspekcijskog nadzora u svim oblastima. Takođe, predviđena je i saradnja sa drugim državnim organima, međunarodnim institucijama i organizacijama, privatnim, nevladinim, kao i privrednim sektorom. Sporazumom je, između ostalog, predviđeno i donošenje Plana rada na godišnjem nivou, kojim će biti precizirane aktivnosti za tekuću godinu.
Nakon potpisivanja Sporazuma, ministar Martinović održao je sastanak sa predsednikom MINS-a Paunovićem i njegovim
saradnicima.

Fotografije preuzete sa Agencija Tanjug