Regulacija sistema otpadnih voda u cilju zaštite životne sredine I održivog razvoja

09/07/2019

14.05.2019 god.u Beogradu, zvanično je otpočela realizacija projekta „Implementacija zakonske regulative i sistema upravljanja otpadnim vodama sa aspekta održivog razvoja u cilju zaštite životne sredine“.

Udruženje MINS, sa Udruženjem “ 3e“ i NALEDOM, sprovodi ovu temu u okviru USAID Projekta „Javno-privatni dijalog u Srbiji“. Projekat će trajati naredne dve godine, u okviru kojeg imamo priliku dati naš doprinos u razvoju zaštite životne sredine, uticati na primenu i promenu zakona, sa ciljem poboljšanja privrednog razvoja i kvaliteta života za naše sugrađane.

USAID, NALED sa Udruženjima „3e“ i MINS, su prepoznali značaj ove teme, da se ukaže na problematku u oblasti zaštite životne sredine. Našem udruženju je pružena   šansa da na osnovu iskustva, stručnosti koju imamo, unapredimo naša znanja i veštine u primeni zakona, sa ciljem da ukažemo na značaj naše profesije i uloge u sistemu državne uprave i čitavog društva.

Ispred Svetske banke, USA

Studijsko putovanje
Sjedinjene Američke Države
01.06.2019 – 09.06.2019
U organizaciji USAID i NALED, ispred Udruženja “3e” i MINS, u posetu Amerike išla je Vesna Polumirac član upravnog odbora MINS.

 

 

 

 

 

Dana 29.07.2019.godine

Održan je satanak u prostorijama NALEDA, sa predstavnicima USAID na kome se diskutovalo upravo na temu problema otpadnih voda. Sastanku su prisustvovali:

  1. Marc Kamiya – Bureau environmental officer USAED
  2. Jelena Popović – USAID
  3. Ivan Milutinović – USAID
  4. Jovan Dragumilo   – Sekretarijat za Javne Politike
  5. Jelena Bojović – NALED
  6. Aleksandra Sekulović – NALED
  7. Slobodan Krstović – NALED
  8. Srđan Gajić – Udruženje “3e”

Na satanku je donet zaključak da je projekat zahtevan, kompleksan, da su pred nama veliki izazovi i puno rada, ali da imamo kapaciteta da damo adekvatane odgovore i rešenja.