RUKOVODSTVU GRADA BEOGRADA gradonačelniku – Aleksandru Šapiću

09/02/2022

Predmet: Obraćanje Mreže inspektora Srbije (MINS) u vezi pune i pravične primene Uredbe o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“ br. 23/2018) odnosno uvećanje koeficijenta inspektorima Gradske uprave Beograda za nedostajućih 5%.

Mreža inspektora Srbije, je strukovna nestranačka organizacija inspektora sa svih nivoa državne organizacije Srbije kojih u ovom momentu ima oko 4500, a među kojima su i inspektori grada Beograda.

Tokom 2017. godine MINS je pokrenuo javnu raspravu i argumentovano dokazao kako resornom ministarstvu(MDULS) tako i čitavoj javnosti da korektivni koeficijent, odnosno pravo na uvećanje osnovne plate „do 20%“ pripada inspektorima pre svega i pre svih ostalih koji su ostvarili to pravo po Uredbi o koeficijentima iz 2012. godine, kada je to pravo iz nepoznatih, bolje reći nikome poznatih razloga inspektorima ukinuto.

Naši argumenti su uvaženi i Vlada Srbije je donela gore navedenu dopunu Uredbe kojom su počevši od avgustovske plate 2018. godine pravo na uvećanje plate do 20% stekli „inspektori koji obavljaju inspekcijski nadzor na terenu, u neposrednom kontaktu sa subjektom nadzora“.

Inspektori Užica su prvi u Srbiji, već u julu 2018. godine, dobili rešenja o uvećanju plate onako kako dolikuje i što je jedino u duhu uspostavljanja poštenih odnosa u sistemu plata – 20%, čime je dat primer Srbiji kojim su odmah potom pošli i ostali – Vlada Vojvodine, Požarevac, Kladovo, Novi Sad, Čačak, Paraćin, Bosilevgrad, Aranđelovac, Loznica, Gornji Milanovac, Sombor, Crna Trava i td, tako da danas oko 70% inspektora na lokalu i u pokrajini uživa ovo i ovakvo uvećanje.

Obratili smo se te 2018. godine rukovodstvu Beograda sa zahtevom da se Uredba u punom kapacitetu primeni i u gradskoj upravi Beograda na taj način što će se inspektorima uvećati koeficijent za nedostajućih 5% s obzirom da su od ranije i pre „Uredbe“ na koju se pozivamo imali uvećanje od 15% i dobili smo odgovor da našem zahtevu u tom momentu ne mogu izaći u susret pri čemu je dato obrazloženje koje je u tom momentu bilo prihvatljivo: Da su inspektori Beograda sve vreme od 2012. godine imali uvećanje od 15% iako su važećom uredbom iz 2012. godine inspektori bili zaboraljeni po pitanju korektivnog koeficijenta i uglavnom u u većini gradova i opština nisu imali pravo na takvo uvećanje, pa kako su u pripremi sistemski zakoni kojima će se uspostaviti sistem plata u javnom sektoru i upravi, smatra se da inspektori Beograda neće biti oštećeni u tom, mislilo se kratkom periodu.

Kako je prošlo već 4 godine, te kako će sistem plata zaživeti u najboljem slučaju 2025. godine, mislimo da su Vaši inspektori sada već drastično oštećeni i da nisu u ravnopravnom položaju sa svojim kolegama iz Novog Sada, Čačka, Užica, Crne trave i td. Pri tome mnoge gradske uprave su prepozunale problem i svojim inspektorima dodelili koeficijent u punom kapacitetu kako je Uredba propisala. Mislimo da je inspekcijski nadzoor u Beogradu i po obimu i po specifičnosti znatno zahtevniji nego u svim drugim gradovima i da vaši inspektori bar treba da imaju makar isti koeficijent kao kolege u nabrojanim gradovima.

Voleli bismo da o ovom problemu kao i drugim problemima sa kojima se suočavaju inspektori porazgovaramo sa novim rukovodstvom Beograda na čelu sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem, ukoliko je to moguće, a ako ne onda bar u nekom nižem formatu.

Bitno je da evidentan problem koji postoji u Sekretarijatu za inspekcijske poslove rešimo na kvalitetan način.

S poštovanjem i nadam se do skorog viđenja,

PREDSEDNIK

Dragoman Paunović