Sjajni utisci sa sastanka u MGSI - svi inspektori samostalni savetnici

02/09/2020

              Odavno se posle nekog poslovnog sastanka nisam u Čačak vraćao sa takvim osećanjem zadovoljstva i sreće kao u petak, posle prijema delegacije MINS-a u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture.
Informacije koje smo u veoma otvorenom i srdačnom razgovoru dobili od Zorana Pavlovića – pomoćnika ministarke, Miloja Obradovića – državnog sekretara i Leposave Sojić – posebne savetnice ministarke, a koje se tiču statusa i uslova rada inspektora zaposlenih u ovom ministarstvu, prevazišle su i naša najoptimističkija očekivanja.
Sistematizacija urađena i poslata u proceduru usvajanja.
Shodno Uredbi i Zaključku Vlade RS, a u skladu sa Instrukcijom koordinacione komisije, Ministarstvo građevine saobraćaja i infrastrukture je uradilo novu Sistematizaciju radnih mesta, i ona je sada u proceduri usvajanja.

               U ovom momentu ministarstvo ima svega 54 inspektora. Prošle godine izvršen je prijem 8 inspektora dok je 1 inspektor preuzet iz JLS, a u završnoj fazi je realizacija novog konkursa za prijem 6 inspektora.

                Na žalost, službu je u međuvremenu napustilo 4 inspektora po osnovu različitih razloga. Po novoj sistematizaciji, predviđen je prijem još 57 inspektora u toku ove godine , tako da će u MGSI raditi ukupno 111 inspektora razvrstanih u 8 inspekcija. Informisani smo da će 2021. godine biti primljeno novih 25 inspektora, te da će na taj način biti postignuta puna popunjenost od ukupno 136 inspektora, kako je i predviđeno odobrenim trogodišnjim Planom Vlade za zapošljavanje inspektora. U skladu sa predviđenom procedurom, MGSI se obratilo ministarstvu finansija za odobrenje potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju svega gore navedenog.
Novom sistematizacijom svi sada zaposleni inspektori biće razvrstani u zvanje samostalnog savetnika, što će im u značajnoj meri popraviti plate odnosno status, a u istom zvanju biće primljen i značajan broj novih inspektora – svi oni koji zadovoljavaju uslov po Zakonu o državnim službenicima. Sistematizacija ostavlja prostor i novim inspektorima koji startuju u zvanju savetnika za napredovanje kada ispune traženi uslov.

             Novom organizacijom obezbeđena je i teritorijalna pokrivenost, grupisanjem inspektora po upravnim okruzima, čime se zadovoljavaju principi ekonomičnosti, sinergije i efikasnosti.
U Beogradu će se formirati Grupa za izvršenje rešenja.
Uslovi rada i tehnička opremljenost – veoma dobri
Na temu uslova rada i opremljenosti inspektora, od pomoćnika ministarke dobili smo informacije kojima smo takođe veoma zadovoljni:
                Sada zaposleni inspektori raspolažu sa 33 službenih vozila koja su propisno obeležena oznakama ministarstva i sa nazivom inspekcije, pri čemu su sva vozila tehnički ispravna. Sve inspekcije su u sistemu eInspektora a inspektori su prethodno završili obuku, pri čemu su neki, po zahtevu menadžmenta pohađali i ponovljene obuke u više navrata.
Svi inspektori su zadužili nove laptop računare, imaju i sertifikate za elektronske potpise, modeme za internet i službene mobilne telefone. Uspostavljen je sistem da se nalog inspektoru može izdati gde god da se nalazi na teritoriji RS, u realnom vremenu. U situacijama kada je to potrebno, sa šest mobilnih štampača mogu da se štampaju zapisnici i rešenja na terenu, odnosno na licu mesta vršenja nadzora.
Pokrenuti su postupci javne nabavke službenog odela za inspektore . U toku je ponavljanje postupka nabavke letnje i zimske službene uniforme. Cilj je da svi inspektori unutar inspekcije budu jednobrazno odeveni, sa jasno istaknutim oznakama inspekcije kojoj pripadaju.

              U planu za ovu godinu predviđeno je i zanavljanje opreme, ali i nabavka iste za inspektore koji će biti primljeni ove godine, tako da se, pre nego se izvrši prijem novih inspektora, obezbede svi neophodne uslovi za njihov rad.
Po pitanju pravnog položaja inspektora u službeničkom sistemu konstatovali smo apsolutnu saglasnost u razumevanju i tumačenju propisa i normi koji tu oblast definišu, sa akcentom na punu afirmaciju principa samostalnosti inspektora u radu i njegove oslobođenosti od svih nezakonitih uticaja i pritisaka, ali istovremeno i odgovornosti inspektora za svoj rad koja uključuje i ličnu odgovornost.
Kada su u pitanju nove inicijative MINS-a po pitanju krivičnopravne zaštite inspektora konstatovana je spremnost MGSI da te predloge razmotri i ukoliko nisu u koliziji sa zakonima, podrži.
Utisci delegacije MINS-a:

              Iako je sastanak trajao skoro dva sata, učinilo nam se da je prošao kao tren. To je tako kada se nalazite u izrazito prijateljskoj sredini, među ljudima koji prihvataju strukovnu organizaciju inspektora, i što je još važnije, na pravi način brinu o inspektorima u svom resoru, o njihovom statusu i uslovima u kojima rade.
Moj lični utisak napisao sam u prvoj rečenici.

             Zajednički stav i utisak delegacije MINS-a : Veoma smo zadovoljni što smo upoznali menadžment MGSI odgovoran za resor inspekcija, i nadamo se da će takav način rada, organizacije, profesionalnosti, brige za inspektore i otvorenosti za razgovore sa strukovnim udruženjem, poslužiti za primer i ugled ostalim ministarstvima.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS-a