Sombor obradovao inspektore

09/11/2020

Veoma lepu vest dobio sam danas od Helene Roksandić Musulin, načelnice gradske uprave grada Sombora – novo rukovodstvo ovog grada odlučilo je da inspektorima uveća koeficijent za 10% u skladu sa Uredbom o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl.glasnik RS“,br.23/2018).
Imajući u vidu da su inspektori Sombora još od 2012. godine imali veći koeficijent od ostalih službenika sa visokom stručnom spremom u tom gradu (takođe 10%), možemo reći da su novim povećanjem maksimalno ispoštovani od svog poslodavca.
Zahvaljujem se rukovodstvu Sombora i naravno načelnici gradske uprave na primernom odnosu prema inspektorima i lepoj saradnji i razumevanju koje smo postigli u komunikaciji MINS- rukovodstvo grada Sombora.
Ujedno čestitamo kolegama na ostvarenom statusu.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS