MINS traži pojačanu krivično - pravnu zaštitu inspektora

05/14/2019

14. 05. 2019.god.

Konferencija za novinare povodom zahteva MINS-a za pojačanu krivično pravnu zaštitu inspektora:

Inspektore ne sme niko da napada kada u ime države traže od nesavesnih privrednih subjekata i pojedinaca da poštuju zakone.

Pogledajte video zapis sa konferencije
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mRsNUYEKBWU

Izvor: Televizija Telemark