U Čačku održana Skupština Mreže inspektora Srbije

06/14/2018

17. jun. 2018. god.

 SKUPŠTINA MREŽE INSPEKTORA SRBIJE – IZVEŠTAJ

Skupština je održana u velikoj sali Doma kulture u Čačku. Imali smo potpunu tehničku podršku i sala je veoma lepa ali je prevelika za naše potrebe pošto ima oko 700 mesta, pa nas je „progutala“ odnosno činilo se da nas je manje nego što nas je bilo…

RADNA SEDNICA

U radu je učestvovalo 55 delegata sa pravom glasa iz 13 okruga, kao i oko 30 kolega koji nisu imali pravo da glasaju, ali su mogli da potpuno ravnopravno učestvuju u diskusiji.

Radno predsedništvo činili su: Petar Marinović, Slađana Lijeskić i Nikola Savić.

Sednicu je otvorio Petar Marinović pozdravio sve učesnike i konstatovao da su se stekli svi statutarni uslovi za punovažan rad Skupštine.

Izveštaj o osnivanju strukovne organizacije inspektora i njenom dosadašnjem radu, o brojnosti organizacije i organizacionim probemima, uspesima koji su postignuti i načinu kako se do tih uspeha došlo, saradnji sa MDULS i organizacijama koje se bave inspekcijama, o značajnim aktivnostima koji stoje pred organizacijom u ovoj godini i izazovima koji bi mogli da stoje na putu ostvarenju ciljeva organizacije, podneo je Dragoman Paunović.

U najkraćem, ocena je da je za kratko vreme- nepunih godinu dana neformalnog, odnosno nekoliko meseci postojanja u formalnom smislu učinjeno veoma mnogo i to:

• U ovom momentu ima oko 1500 učlanjenih inspektora . Mreža se sastoji od horizontalne povezanosti-po teritorijalnom principu(samo u 2 upravna okruga nemamo formirane podružnice) i vertikalne povezanosti-po vrstama inspekcije gde smo u nekoliko izuzetno važnih resora već postavili poverenike i uspostavili koordinaciju aktivnosti.

• U borbi za unapređenje statusa inspektora uspeli smo da u zadnjem momentu uključimo u raspravu o sistemu plata i izborimo da se u Zakon o platama zaposlenih u AP i jedinicama lokalne samouprave vrati korektivni koeficijent za inspektore koji nadzor vrše u neposrednom kontaktu sa subjektom nadzora, uprkos tome što je u javnoj raspravi prethodne godine, sličan zahtev beogradskog sindikata odbijen, sa obrazloženjem da su sva ta pitanja rešena svrstavanjem radnih mesta u platne grupe i platne razrede. Zakon je usvojen u decembru i važi od 1.1.2019. godine i iako ima slabosti po pitanju same definicije korektivnog koeficijenta( čuveno- DO 20%) on je temelj svih naših nada za dalje uspehe. Da se nismo u zadnjem momentu pojavili i da nismo uspostavili visok nivo razumevanja sa MDULS ko zna kada bi inspekcije dobile novu šansu. Svakako bi u najboljem slučaju, prošlo mnogo godina do nove prilike, s obzirom da se ne bi moglo očekivati da sistem plata koji tek treba da zaživi, da se brzo menja. Još jedan uspeh postignut je izmenom Uredbe o platama iz 2012. god. kojom se daje mogućnost lokalnim upravama da isprave nepravdu prema lokalnim inspektorima i uvećaju platu do 20% počevši od avgustovske plate.

Dragoman Paunović je istakao da su republički inspektori u još težoj situaciji od lokalnih, da je Zakon o platama državnih službenika u pripremi i da treba da uđe u javnu raspravu do jeseni, te da postoje dogovori da i on sadrži formulaciju o korektivno koeficijentu, s tim da moramo učestvovati u javnoj raspravi i sprečiti eventualne neprecizne formulacije. Ključ svih dosadašnjih i budućih uspeha je razumevanje i saradnja sa MDULS i taj odnos moramo brižljivo graditi i negovati. Kao kruna izuzetno kvalitetne saradnje koju smo uspostavili biće potpisivanje Sporazuma o saradnji između Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor(međuresorno telo Vlade na čijem čelu je ministar MDULS) i MINS-a kojim ćemo dobiti pravo da učestvujemo na sednicama KK i u radu radnih tela KK kao i ulazak u radna tela za izradu zakona. Taj sporazum biće potpisan krajem juna ili u julu ove godine.

Paunović je istakao zadovoljstvo načinom na koji su mediji propratili sve naše aktivnosti i da je dobar medijski nastup u mnogome pomogao gore navedenim uspesima.

Takođe je istakao da su uspostavljeni izuzetno dobri odnosi sa organizuacijama koje se bave reformama inspekcija ka što su NALED, USAID, SKGO i da naša organizacija treba da uspostavi saradnju sa njima i učestvuje u njihovim projektima te da svi zajedno doprinesemo uspostavljanju kvalitetnog zakonodavnog okvira u oblasti inspekcijskog nadzora i unapređenju znanja i veština inspektora.

DAKLE, ZAKLjUČAK JE DA JE ZA JEDNU GODINU UČINjENO DOSTA, A DA NAS U DRUGOJ POLOVINI OVE, I U SLEDEĆE DVE GODINE, OČEKUJE VEOMA VELIKI I OZBILjAN RAD, KOJI BI MORAO DA REZULTIRA POSTAVLjANjEM STRUKE NA ZASLUŽENO MESTO U DRUŠTVENOM I EKONOMSKOM SISTEMU SRBIJE, I ZNAČAJNOM UNAPREĐENjU STATUSA I USLOVA RADA INSPEKTORA.

Posle uvodne reči Dragomana Paunovića razvila se diskusija u kojoj su učestvovali: Pero Malešević, poreski inspektor iz Sremske Mitrovice, Dejan Tatalović, saobraćajni inspektor iz Novog Sada, Rada Bjekić, Željko Tasić, saobraćajni inspektor iz Užica, Aleksasndar Babović, inspektor zaštite životne sredine iz Niša, Bogoš Tivadar, inspektor zaštite živtne sredine iz Kovina, Vladan Racić, inspektor iz Jagodine, Vidosava Đurić, tržišni inspektor iz N. Sada, Goran Šojat načelnik inspekcijskih poslova Grada BG, Dalibor Vranić, građevinski inspektor iz Ivanjice, Olivera Kikanović, inspektor iz Šapca.

Diskusija je bila veoma kvalitetna. Učesnici su opisivali su situaciju u kojoj se nalaze inspekcije u njihovim sredinama, probleme sa kojima se suočavaju i davali su predloge za aktivnosti našeg strukovnog udruženja.

NAJZNAČAJNIJI ZAKLjUČCI:

1. Da se MINS cirkularno obrati rukovodstvima svih gradova i opština u Srbiji u vezi primene Uredbe i da se tako podrže zahtevi koje inspektori podnose svojim rukovodstvima u vezi uvećanja plate do 20% .

2. Da se u Koordinacionoj komisiji odmah po potpisivanju sporazuma o saradnji pokrene pitanje zaštite inspektora, odnosno da se uspostavi dijalog sa tužilaštavima i sudovima na tu temu u cilju nalaženja održivih rešenja.

3. Da se posle unošenja zadovoljavajućih rešenja u Zakone o platama, odmah pokrenu pitanja zvanja, beneficiranog staža, opreme za rad i td.

IZBOR ORGANA MINS-a:

UPRAVNI ODBOR:
Predsednik: Vidosava Đurić, tržišni inspektor, N. Sad
Potpredsednik: Obren Šiljković, BG
Članovi: Petar Marinović, Milun Vranić, Moravički UO; Dušan Đedović, Raški UO; Olivera Kikanović, Mačvanski UO; Tatijana Janković, Zoran Živković, Nišavski UO; Melani Stefanović, Jablanički UO, Vladan Bojović, Zaječarski UO; Dragi Bulatović, Vladimir Cvetković, Dejan Tatalović, Južnobanatski UO; Pero Malešević, Sremski UO; Saša Milenković, Dragana Karličić Marković, Šumadijski UO; Slađana Lijeskić, Zlatiborski UO; Đuro Martinović, Kolubarski UO; Vladan Racić, Pomoravski UO; Vesna Polumirac, Grad BG.

SKUPŠTINA MINS:
Predsednik: Suzana Krajčinović, BG

NADZORNI ODBOR:
Predsednik-Olivera Đurić, PU Čačak
Dragana Leković-Tutin
Aleksandar Damljanović, BG

SEKRETAR:
Nikola Savić, inspektor rada Čačak

PREDSEDNIK MINS-a
Dragoman Paunović, dipl. politikolog, komunalni inspektor, Čačak

Dragoman Paunović se zahvalio na poverenju i izboru za predsednika udruženja i istakao da njegov mandat neće trajati 4 godine kako je predviđeno Statutom, već ćemo svake godine na Skupštini procenjivati da li se stvari kreću na način kako je dogovoreno, u suprotnom ponudiće da se na čelo organizacije postavi neko drugi.

Dragoman Paunović je iskoristio svoje pravo predviđeno Statutom i predložio da se za prvog počasnog člana Mreže inspektora Srbije proglasi Milan Stefanović, dipl. pravnik, samostalni konsultant iz Beograda – istaknuti pojedinac koji je dao izuzetan doprinos reformi zakonodavnog okvira inspekcijskog nadzora, reformi inspekcija i unapređenju znanja i veština inspektora. Predlog je jednoglasno prihvaćen.

Time je radni deo sednice zasvršen.

SVEČANA SEDNICA

Izuzetno smo počastvovani što su gosti MINS-a u svečanom delu sednice bili predstavnici:

MDULS – Dragan Pušara, rukovodilac jedinice za podršku Koordinacione komisije
USAID – Karen Vestergard, direktor, Dragana Stanojević, Sanela Lukić, Katarina Aleksandrović
NALED – Milan Stefanović
SKGO – Marko Tomašević

Oni  su predstavili projekte koje će te organizacije sprovoditi u predstojećem periodu a koji se odnose na inspekcije, i mogućnosti i načine saradnje naše organizacije u tim projektima.

Milanu Stefanoviću je uručena plaketa počasnog člana MINS-a.

Time je svečana sednica završena.

Dragoman Paunović je svima prisutnima zahvalio na dolasku u Čačak i učešću u radu Skupštine MINS-a i pozvao ih na skroman koktel u holu Doma kulture.

UTISAK DOMAĆINA

Sve koleginice i kolege koji su došli u Čačak dolazili su sa osmehom podrške za ovo što smo do sada, po pitanju naše profesije radili, a otišli su sa još većim osmehom, umorni ali zadovoljni i uvereni da smo uradili sjajnu stvar koja daje perspektivu i unosi optimizam kada je u pitanju status struke i naravno inspektora.