Učešće MINS-a na konferenciji u Londonu

10/12/2018

U periodu od 08. do 12. oktobra 2018. godine u Londonu je održana međunarodna konferencija pod nazivom „Transformacije, tehnologija i trgovina – Reforma inspekcije“, u organizaciji Kancelarije za bezbednost proizvoda i standarde Ministarstva privrede, energetike i industrijske strategije Velike Britanije i RD International.

Zahvaljujući predstavnicima USAID, koji su Mrežu inspektora Srbije (MINS, Udruženje) prepoznali kao relevantnog partnera u reformi inspekcija, a u okviru projekta USAID Cooperation for Growth (CfG), omogućeno je da i jedan predstavnik Udruženja prisustvuje ovom događaju. Ta čast je pripala Vidosavi Đurić, predsednici UO Mreže inspektora Srbije, da bude član srpske delegacije, zajedno sa visokim predstavnicima ministarstava rada, poljoprivrede, trgovine, turizma i telekomonikacija, predstavnicima poreske, sanitarne i veterinarske inspekcije, Sekretarijata za javne politike i NALED-a.

Dane provedene u studijskoj poseti Londonu predsednica UO Mreže inspektora Srbije iskoristila je da predstavi naše Udruženje prisutnima, kao i članovima naše delegacije koji za njega možda nisu znali, ali i da čuje iskustva o načinu funkcionisanja inspekcija u drugim zemljama. Po rečima Vidosave poseban utisak ostavio je jedan potpuno novi pristup vršenju inspekcija, gde se fokus  rada isnpektora stavlja na rezultate koje postižu, kako bi privredni subjekti obavljali svoje delatnosti sa što manje prepreka, a u skladu sa zakonom, kao i da bi rad inspektora trebalo da obezbedi zdravu sredinu, bezbedne proizvode, jednake uslove poslovanja, ekonomski rast, a samim tim i nova radna mesta.

 

Tokom Konferencije predsednica UO MINS-a imala je priliku i čast da upozna gospodina Roba Veldersa, svetskog stručnjaka za oblast inspekcijskog nadzora iz Holandije, koji je u svojoj prezentaciji istakao da ukoliko želimo da kvalitetno obavljamo inspekcijski nadzor, neophodne su nam dobre inspekcije, što podrazumeva dobra primanja, savremenu opremu, IT podršku i kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.  

Vidosava Đurić još izjavljuje: “ Iako bi ovo trebalo da se podrazumeva, situacija nažalost nije takva, o čemu sam i obavestila rukovodioce naših inspektorata koji su učestvovali na Konferenciji. Naglasila sam da je podizanje integriteta inspektora jedan od uslova za bolje poslovno okruženje, i da će Udruženje svoje aktivnosti usmeriti i na promenu svesti inspektora o svom poslu, kao i podizanje svesti građana da inspekcije postoje da bi pomogle, a ne da kažnjavaju. Na kraju krajeva, moj lični motiv za učlanjenje u Mrežu inspektora Srbije, je podizanje ugleda ove struke. Smatram da je posao inspektora podjednako važan kao posao lekara, profesora, proizvođača hrane… kao i da svako ko radi ovaj posao treba da bude ponosan, jer povećanjem uređenosti sistema stvara se zdravije i srećnije okruženje i utiče na poboljšanje kvaliteta života u našoj zemlji“.

Mreža inspektora Srbije se zahvaljuje predstavnicima USAID-a, NALED-a i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a posebno Milanu Stefanoviću i Draganu Pušari, na nesebičnoj podršci i pruženoj prilici da jedan od naših predstavnika učestvuje na jednom ovako značajnom događaju.